KARDAŞLAR , A. (2023) “Satınalma Gücü Paritesi Teorisinin Kırılgan Ekonomiler İçin İncelenmesi: Fourıer Durağanlık ve Eşbütünleşme Analizleri”, PEARSON JOURNAL, 8(25), ss. 733–747. doi: 10.5281/zenodo.10050720.