YILMAZ, F. ve KOÇYİĞİT, N. (2023) “Akademik Başarıda Zoom Yorgunluğu’nun Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, PEARSON JOURNAL, 8(26), ss. 806–821. doi: 10.5281/zenodo.10407483.