TAŞDEMİR, C. (2023) “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Verilen Matematik Derslerine ilişkin Tutumlarının İncelenmesi ”, PEARSON JOURNAL, 8(26), ss. 905–919. doi: 10.5281/zenodo.10441239.