GÖRGÜN , A. ve PÜTÜN, B. (2023) “Yerel Yönetimde E-Belediyecilik Uygulamalarının Etkinliği ve Geleceğe Yönelik Öngörüler”, PEARSON JOURNAL, 8(26), ss. 920–925. doi: 10.5281/zenodo.10456455.