[1]
F. ERATA ve S. ÖZBEY, “OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ”, PEARSON, c. 5, sy 9, ss. 125–151, Eki. 2020.