[1]
Y. T. YEGİN ve A. Y. KAPTAN, “Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye Dersleri Veren Öğretim Elemanlarının Fotoğraf Okuma Yöntemleri ile Fotoğrafik İmge Üretimi Üzerine Görüşleri”, PEARSON, c. 8, sy 25, ss. 600–617, Eyl. 2023.