[1]
D. MISIROĞLU, “Türkiye’de Z Kuşağının Siyasal Katılım Süreçlerinin Değerlendirilmesi”, PEARSON, c. 8, sy 26, ss. 748–760, Ara. 2023.