ERATA, F., ve S. ÖZBEY. “OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ”. PEARSON JOURNAL, c. 5, sy 9, Ekim 2020, ss. 125-51, doi:10.46872/pj.171.