ASQAROVA, S., ve T. T. ZENGİN. “Ekran Maruziyeti Bulunan Çocuklarda Ergoterapinin Duyusal Etkileri”. PEARSON JOURNAL, c. 7, sy 19, Haziran 2022, ss. 140-5, doi:10.46872/pj.543.