GÜLSAR, Z. “ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA MOTİVASYONUN ROLÜ”. PEARSON JOURNAL, c. 7, sy 20, Ağustos 2022, ss. 201-13, doi:10.46872/pj.540.