BAYLAROVA, A. “Edebi Çeviride Konotatif Eşdeğerlik: Konotasyonun Çeviride Yansıması”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 25, Eylül 2023, ss. 430-6, doi:10.5281/zenodo.8360172.