DEMİRHAN, M. “Sınıf Öğretmenlerinin Destek Eğitim Odası Uygulamalarına Yönelik Görüşleri”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 25, Eylül 2023, ss. 486-99, doi:10.5281/zenodo.8362276.