KÜNÇ, S. “Sanayisizleşme Hipotezinin E-7 Ülkeleri İçin Geçerliliğinin Sınanması: Ampirik Bir Analiz”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 25, Eylül 2023, ss. 536-48, doi:10.5281/zenodo.8364571.