YEGİN, Y. T., ve A. Y. KAPTAN. “Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye Dersleri Veren Öğretim Elemanlarının Fotoğraf Okuma Yöntemleri Ile Fotoğrafik İmge Üretimi Üzerine Görüşleri”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 25, Eylül 2023, ss. 600-17, doi:10.5281/zenodo.8365964.