ERGÜL GÜVENDİ, N. “Kişiler, Kültürlerarası İletişim Perspektifinden Dijital Aktivizm Ve Göç”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 25, Eylül 2023, ss. 618-24, doi:10.5281/zenodo.8364922.