MISIROĞLU, D. “Türkiye’de Z Kuşağının Siyasal Katılım Süreçlerinin Değerlendirilmesi”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 26, Aralık 2023, ss. 748-60, doi:10.5281/zenodo.10394338.