YILDIRIM , A., ve A. HACİBEKİROĞLU. “Türklerin İslamiyet’i Kabulünden Sonra Arap Dilinin Türk Diline Tesiri”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 25, Eylül 2023, ss. 717-32, doi:10.5281/zenodo.10045327.