GÜDER, S., D. M. ŞENAY, ve H. KAYALAR. “101 Anadolu Efsanesi’nde Afetlerin İzleri”. PEARSON JOURNAL, c. 8, sy 26, Aralık 2023, ss. 788-99, doi:10.5281/zenodo.10407306.