YEGİN, Yunus Türkşad, ve Ata Yakup KAPTAN. “Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye Dersleri Veren Öğretim Elemanlarının Fotoğraf Okuma Yöntemleri Ile Fotoğrafik İmge Üretimi Üzerine Görüşleri”. PEARSON JOURNAL 8, no. 25 (Eylül 21, 2023): 600–617. Erişim Nisan 16, 2024. https://pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/471.