ÇELİK, Süleyman. “Telafi Edici Ve Etkinlik Hipotezlerine Dair Ampirik Kanıtlar: Kırılgan Beşli Örneği”. PEARSON JOURNAL 8, no. 25 (Eylül 21, 2023): 625–642. Erişim Şubat 27, 2024. https://pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/472.