YILDIRIM , Ali, ve Abdullah HACİBEKİROĞLU. “Türklerin İslamiyet’i Kabulünden Sonra Arap Dilinin Türk Diline Tesiri”. PEARSON JOURNAL 8, no. 25 (Eylül 21, 2023): 717–732. Erişim Nisan 18, 2024. https://pearsonjournal.com/index.php/pub/article/view/486.