Çocuk Gelişiminde Uyaran Eksikliği ve Otizm


Özet Görüntüleme: 305 / PDF İndirme: 110

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8077520

Anahtar Kelimeler:

Uyaran Eksikliği, Otizm, Çocuk Gelişimi

Özet

Uyaran eksikliği, yaşamın ilk anlarından itibaren duyular aracılığı ile alınması gereken uyaranların alınamamasından kaynaklı ortaya çıkan ve çocuklarda gelişimsel problemlere neden olan bir durumdur. Beynin işlevsel ve fonksiyonel olarak gelişebilmesi ve olgunlaşabilmesi için duyusal uyaran girdilerine ihtiyacı vardır. Bu girdiler sağlanmadığında beyinde işlevsel ve fonksiyonel sorunlar meydana gelmektedir. Uyaran eksikliği DSM 5’te yer almadığından bir tanı olarak verilemese de pek çok gelişimsel problemin nedeni olarak psikiyatristler tarafından raporlanmaktadır. Uyaran eksikliğinin en çok karıştırıldığı tanı ise otizmdir. Otizm ve uyaran eksikliği belirtilerinin benzerlik göstermesinden dolayı tanı aşamasında çocuklar direkt otizm tanısı alabilmektedirler. Fakat otizm tanısı olan çocuklar çevresel uyaranları olması gereken düzeyde aldıklarında gelişimleri olumlu yönde etkilenmesine rağmen otizm tanısı ortadan kalkmaz. Fakat tipik gelişim gösteren çocuklar çevresel uyaranları olması gereken düzeyde aldıklarında gelişimleri normal seyrinde devam edebilir. Bu nedenle otizm ve uyaran eksikliği net bir şekilde ayrımı yapılması gereken iki farklı alandır. Uyaran eksikliği bir tanı olarak var olmasa bile ayrı ölçek ve değerlendirme araçları ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Referanslar

Bishop, D. V. M. (2000). How Does the Brain Learn Language? Insights From the Study of Children with and Without Language Impairment. Developmental Medicine & Child Neurology, 42(2):133-142.

Cabral, T. I., Pereira da Silva, L. G., Simoes Martinez, C. M. ve Tudella, E. (2016). Analysis of Sensory Processing in Preterm Infants. Early Human Development, 103, 77-81.

Cioni, G., Inguaggiato, E. ve Sgandurra, G. (2016). Early Intervention in Neurodevelopmental Disorders: Underlying Neural Mechanisms. Developmental Medicine & Child Neurology, 58, 61-66.

Fuller, E. A. ve Kaiser, A. P. (2020). The Effects of Early Intervention on Social Communication Outcomes for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50:1683-1700.

Grubb, M. S. ve Thompson, I. D. (2004). The Influence of Early Experience on The Development of Sensory System. Current Opinion in Neurobiology, 14(4):503-512.

Hus, Y. ve Segal, O. (2022). Challenges Surrounding the Diagnosis of Autism in Children. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 17:3509-3529.

Jerome, E. M. ve Liss, M. (2005). Relationships Between Sensory Processing Style, Adult Attachment and Coping. Personality and Individual Differences, 38(6):1341-1352.

Khan, F., Amatya, B., Galea, M. P., Gonzenbach, R. ve Kesselring, J. (2017). Neurorehabilitation: Applied Neuroplasticity. Journal of Neurology, 264, 603-615.

Kral, A., Hartmann, R., Tillein, J., Heid, S. ve Klinke, R. (2002). Hearing After Congenital Deafness: Central Auditory Plasticity and Sensory Deprivation. Cerebral Cortex, 12(8):797-807.

Lane, S. J., Mailloux, Z., Schoen, S., Bundy, A., May Benson, T. A., Parham, L. D., Roley, S. S. ve Schaaf, R. C. (2019). Neural Foundations of Ayres Sensory Integration. Brain Sciences, 9(7):153-167.

McLaughlin, K. A., Sheridan, M. A. ve Nelson, C. A. (2017). Neglect as a Violation of Species-Experience: Neurodevelopmental Consequences. Biological Psychiatry, 82(7), 462-471.

Rodrigues, P. F. S. ve Pandeirada, J. N. S. (2018). When Visual Stimulation of the Surrounding Environment Affects Children’s Cognitive Performance. Journal of Experimental Child Psychology, 176:140-149.

Sani Bozkurt, S. ve Kesmen Özgür, H. (2021). Psikolojik Danışmanların 0-3 Yaş Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Çocuğa Sahip Ebeveynler ile Psikolojik Danışma Süreci Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sevgen, F. H. ve Altun, H. (2017). Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğine Başvuran 0-5 Yaş Arası Çocukların Başvuru Şikayetleri ve Psikiyatrik Tanıları. Journal of Mood Disorders, 10(4), 484-491.

Shonkoff, J. P. ve Phillips, D. A. (eds) (200). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Committee on Integrating the Science of Early Childhood Development, National Research Council and Institute of Medicine. Washinton DC: National Academy Press.

Sidar, E. A. ve Öztop, D. B. (2017). Duyu Bütünleme Terapisi. Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi-Özel Konular, 3(2), 153-162.

Vandormael, C., Schoenhals, L., Hüppi, P. S., Filippa, M. ve Tolsa, C. B. (2019). Language in Preterm Born Children: Atypical Development and Effects of Early Interventions on Neuroplasticity. Neural Plasticity, 1-10.

Yung, T. W. (2021). Sensory Modulation: A Window to Sluggish Cognitive Tempo Symptoms Among Children. Current Developmental Disorders Reports, 8, 185-190.

Weyandt, L. L., Clarkin, C. M., Holding, E. Z., May, S. E., Marraccini, M. E., Gudmundsdottir, B. G., Shepard, E. ve Thompson, L. (2020).

Neuroplasticity in Children and Adolescents in Response to Treatmen Intervention: A Systematic Review of the Literature. Clinical and Translational Neuroscience, 4(2).

İndir

Yayınlanmış

2023-06-24

Nasıl Atıf Yapılır

AKSOY, B. (2023). Çocuk Gelişiminde Uyaran Eksikliği ve Otizm. PEARSON JOURNAL, 8(24), 158–163. https://doi.org/10.5281/zenodo.8077520

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri