Halide Edip Adıvar “Ateşten Gömlek” Kitap İncelemesi


Özet Görüntüleme: 7370 / PDF İndirme: 1007

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8196958

Anahtar Kelimeler:

Halide Edib Adıvar, Ateşten Gömlek, Millî Mücadele, Roman, İnceleme

Özet

Bu çalışmada, toplumsal tarihle iç içe olan ve önemli bir yorumlama fırsatı sunan "Ateşten Gömlek" romanı incelenmiştir. Roman, tarihsel ve hayali bir arka plana sahiptir ve adında da somutlaşan hayali göstergelerle yüklüdür. Çalışma, konuşma analizi yöntemini kullanarak romanda anlatılan karakterler ve onların hikayeleri ve mücadeleleri aracılığıyla toplumun bedensellik mücadelesinin nasıl anlatıldığını ortaya koymaktadır.

"Ateşten Gömlek" başlığıyla işaretlenen bedensellik mücadelesi, mücadeleye dahil olan kişilerin idealize edilişi ve mücadeleye karşı olanların ötekileştirilmesi, ikame ve eski biyografi arasındaki karşıtlığın taklitçi ve eylemler üzerinden nasıl somutlaştırıldığını açıklamaktadır.Vatan, insanların ulusal kimliğini oluşturan ve bağlılıklarını bayrağa güçlendiren kavramdır. Bu nedenle, gelecek nesillere Milli kimlik bilincini aşılamak için vatanını cesaretle ve inançla savunan bireyler büyük önem taşır. Bir topluluğa ulusal bir kimlik vermenin en yaygın yolu budur. Edebiyat da bu amaçla kullanılan en önemli araçlardan biridir. Köylü-kentli, memur-aydın, çocuk-yaşlı, kadın-erkek fark etmeksizin Kurtuluş savaşı için çabalayan insanlar, Milli mücadele sürecinde topluma milliyet getiren bireylerdir.

Halide Edip Adıvar, mücadele eden cesur ve sadık bir Türk kadınıdır. Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" adlı romanı, Türk ruhunu yeniden canlandırmaktadır. Türk edebiyatı için milli kimliğin oluşmasında ve güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Adıvar, öğrenimi sırasında savaşın tüm acılarını cephede yaşamış biridir. "Ateşten Gömlek" gibi Milli Mücadele romanları yazarak ulusal kimliğin inşası bağlamında öncü bir rol üstlenmiştir.

Referanslar

Aktan, N. (2016). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında milliyetçilik ve kadın hareketi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), 273-286.

Arslan, N. (2006). Türk romanında milliyetçilik sorunu: Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23, 91-106.

Atik, F. (2012). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında kadın figürleri ve kadın kimliği. Turkish Studies, 7(8), 23-38.

Berktay, H. (1993). Türk edebiyatında milliyetçilik, kadınlar ve Halide Edib. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çelebi, A. (2005). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanının milliyetçilik anlayışı açısından değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2(3), 95-105.

Çelik, G. (2011). Halide Edib Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanında ulusal kimlik ve milliyetçilik. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Demir, S. (2013). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında kadın kimliği ve milliyetçilik. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 235-249.

Doğan, A. (2011). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında milliyetçilik ve toplum mühendisliği. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 9(18), 161-182.

Edib, H. (1923). Ateşten gömlek. İstanbul: İkdam Matbaası.

Erol, F. (1999). Türk edebiyatında kadın sorunu ve Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 17, 105-119.

İleri, B. (2003). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında milliyetçilik ve toplum mühendisliği. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

İlhan, D. (2012). Ateşten Gömlek'in ulusal bellekteki yeri. Türklük Bilimi Araştırmaları, 11(2), 257-271.

Karakuş, N. (2007). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında milliyetçilik kavramının işlenişi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 4(1), 83-99.

Osman G. (2007). Halide Edib Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanında kadının toplumsal rolü. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(2), 136-170.

Uçar, E. (2008). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında kadın kimliği ve milliyetçilik. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Yıldız, S. (2009). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında milliyetçilik anlayışı. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(2), 111-128.

Yılmaz, A. (2009). Halide Edib'in Ateşten Gömlek romanında milliyetçilik ve özgürlük. Türk Düşüncesi, 21(39), 131-149.

İndir

Yayınlanmış

2023-07-30

Nasıl Atıf Yapılır

SAVAŞ, H. (2023). Halide Edip Adıvar “Ateşten Gömlek” Kitap İncelemesi. PEARSON JOURNAL, 8(24), 412–429. https://doi.org/10.5281/zenodo.8196958

Sayı

Bölüm

Makaleler