Türkiye’de Z Kuşağının Siyasal Katılım Süreçlerinin Değerlendirilmesi


Özet Görüntüleme: 175 / PDF İndirme: 101

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10394338

Anahtar Kelimeler:

Katılım, Siyasal Katılım, Z Kuşağı, Siyasal Katılım Süreci, Siyasal Katılım ve Z Kuşağı

Özet

Bir toplumu demokratik toplum haline getiren, toplumun temel yapı taşını oluşturan bireyler, gerek oy kullanma davranışı ile gerek içinde bulundukları dönemin getirdiği koşullara göre ya da diğer çeşitli siyasal katılım aksiyonları ile faaliyetlerde bulunarak siyasal otoritenin kararlarını etkilemeye çalışırlar. Günümüzde toplum içerisinde dikkat çeken, son 20 yıl içinde doğan kuşak olarak tanımlanan Z kuşağı günümüzün karar mekanizmalarını etkileyen ve toplum içerisindeki konumlarıyla en dikkat çeken kuşaktır. Yeni yeni tanınan bu kuşak, bilgi teknolojileri içinde doğması sebebiyle yerel ve ulusal her bilgiye hızlı ulaşabilen, sosyal medyayı ve teknolojik aygıtları en iyi kullanan ve bu teknolojik aygıtları yakından tanıyan kuşaktır. Bu sebeple bu kuşak ile birlikte halkın siyasal katılım yöntemleri biçim değiştirmiştir.  Çünkü toplumda ilk kez 2023 seçimlerinde 6 milyon gibi yüksek bir rakamla oy kullanan bu kuşak, Türkiye nüfusuna oranla toplumda yüksek orana sahip olan Z kuşağı üyeleri, siyasal otoritenin dikkatini çeken, siyasal ve diğer konularda toplumda önemli söz hakkına sahip bireylerdir. Bu sebeple çalışmada Z kuşağına ilişkin literatür taranmış ve Z kuşağını etkileyen siyasal katılım aktörleri ile ilişki kurularak literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Referanslar

Akıncı, A. ve Selçuk, (2014). “Siyasal Katılım Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme”. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 34- 45.

Altın, E. ve Kasımoğlu, M. (2016). “Gençlerin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Katılımları: Dünyadan Örnekler ve Türkiye için Öneriler”. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 4(1): 149-180.

Büyüktosunoğlu, T. (2013). “Selçuk ve Dicle Üniversitesi Öğrencilerin Siyasal Katılma Davranışları Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma”. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Çetinkaya, Ö. (2021). Mahalli İdareler Maliyesi. Ekin Yayınları, Baskı: 8.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD). (2001). Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy Making, Gramberger, Marc. http://www.internationalbudget.org/wpcontent/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf

Eriş, V. ve Akıncı, A. (2019). “21. Yüzyıl Demokrasilerinde Siyasal Katılım: Türkiye Örneği”. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 35-55. https://dergipark.gov.tr/iuusbd

Güvenç, C. (2021). Temsili Demokrasiden, Doğrudan Demokrasiye Yönelim: Türkiye’de Cumhurbaşkanı Adaylarının Belirlenmesinde 100 bin İmza Örneği ve Tarafsızlığına Yönelik Bir Değerlendirme. Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi, 2(2), 143 – 169. 15.08.2021

Heywood, A. (2015). “Siyaset”. Ankara: Adres Yayınları, Baskı:15.

Hopyar, Z. (2016). “Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya”. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2(1): 65-74.

Poyraz, E. (2017). “Yerel Yönetimlerde Siyasal Katılım ve Temsiliyet Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme: Belediye Meclislerinin Etkinliği”. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 136-146.

Schlozman, K. L. (2002). “Citizen Participation in America: What Do We Know? Why Do We Care?” v. H. Ira Katznelson içinde, Political Science: State of the Discipline (433-461). New York: Norton.

Strauss, Valerie (16 Kasım 2019). "Today's kids might be digital natives — but a new study shows they aren't close to being computer literate". The Washington Post. 17 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2019.

White, C. ve Bruce, S.ve Ritchie, J. (2000). “Young People’s Politics: Political Interest and Engagement Amongst 14-24 Year Olds”. Joseph Rowntree Foundation, London.

Wilkinson, H. ve Mulgan, G. (1995). “Freedom’s Chidren Work, Relationships and Politics for 18-34 year olds in Britain Today”. Demos, London.

https://tr.euronews.com (Erişim Tarihi: 06.05.2023)

https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/

https://www.osym.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023)

https://www.resmigazete.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023)

https://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023)

https://www.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023)

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

MISIROĞLU, D. (2023). Türkiye’de Z Kuşağının Siyasal Katılım Süreçlerinin Değerlendirilmesi. PEARSON JOURNAL, 8(26), 748–760. https://doi.org/10.5281/zenodo.10394338

Sayı

Bölüm

Makaleler