Sigara İçen Gençlerin Psikososyal Faktörleri ve Ergoterapi Perspektifinden Bakış


Özet Görüntüleme: 61 / PDF İndirme: 23

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11625709

Anahtar Kelimeler:

Sigara Bağımlılığı, Okupasyonel Performans, Okupasyonel Katılım, Psikososyal Durum

Özet

Bu çalışma sigara içen genç yetişkinlerin psikososyal faktörlerini ergoterapi perspektifinden incelemeyi amaçlamaktadır. Sigara, dünyada ve Türkiye’de önlenebilir hastalık ve ölümlerin başlıca nedenidir. Sigaraya başlama yaşı genellikle ergenlik veya genç yetişkin dönemine denk gelir. Gençlerin psikososyal değişkenleri, sigara içme davranışına yönelmelerine sebep olabilmektedir. Ayrıca sigara içmek beraberinde birçok psikososyal probleme yol açabilmektedir. Hem fiziksel hem psikolojik bağımlılığa sebep olan sigara, günlük hayatı fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere birçok alana etki ederek okupasyonel performans ve katılımı olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. Sigarasız yaşam, önleme programları ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşam boyu sağlık ve refahı ele almanın bir yolu olarak önceliklendirilen bir konudur. Ergoterapistler insanların okupasyonları ve okupasyonların bireyin sağlık ve refahını nasıl etkilediğiyle ilgilenir. Ancak ergoterapinin tütün kullanımının bırakılması ve önlenmesine katkıları sınırlı kalmaktadır. Bu makalede gençlerin sigara içme davranışındaki psikososyal faktörleri anlamak ve sigaranın okupasyonel performans ve katılıma etkilerini ergoterapi perspektifinden açıklamak amaçlanmıştır. Ayrıca ergoterapinin bağımlılıkla mücadelede rolüne değinilmiştir.

Referanslar

Adda, J., & Cornaglia, F. (2010). The effect of bans and taxes on passive smoking. American Economic Journal: Applied Economics, 2(1), 1-32.

American Occupational Therapy Association. (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process 2nd edition. Am J Occup Ther, 62, 625-683.

Amorelli, C. (2016). Psychosocial occupational therapy interventions for substance-use disorders: a narrative review. Occupational Therapy in Mental Health, 32(2), 167-184.

Anger, S., Kvasnicka, M., & Siedler, T. (2011). One last puff? Public smoking bans and smoking behavior. Journal of health economics, 3(30), 591-601.

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American psychologist, 55(5), 469.

Asqaorava , S., & Erdoğan , E. (2024). Brugada Sendormu Ve Aritmi Bozukluğunda Ergoterapinin Etkileri. Pearson Journal, 8(27), 1001-1009.

Balfour, D. J. (2004). The neurobiology of tobacco dependence: a preclinical perspective on the role of the dopamine projections to the nucleus. Nicotine & Tobacco Research, 6(6), 899-912.

Bandura, A., & Jourden, F. J. (1991). Self-regulatory mechanisms governing the impact of social comparison on complex decision making. Journal of personality and social psychology, 60(6), 941.

Başkurt, İ. (2003). Gençlik, madde bağımlılığı ve korunma yolları (psiko-sosyal bir yaklaşım). Journal of Istanbul University Faculty of Theology(8).

Brunswick, A. F., & Messeri, P. A. (1984). Gender differences in the processes leading to cigarette smoking. Journal of Psychosocial Oncology, 2(1), 49-69.

Bush, S. I., Ballard, M. E., & Fremouw, W. (1995). Attributional style, depressive features, and self-esteem: Adult children of alcoholic and nonalcoholic parents. Journal of Youth and Adolescence, 24(2), 177-185.

Carey, K. B., & Carey, M. P. (1993). Changes in self-efficacy resulting from unaided attempts to quit smoking. Psychology of Addictive Behaviors, 7(4), 219.

Clarke, J. H., MacPherson, B. V., & Holmes, D. R. (1982). Cigarette smoking and external locus of control among young adolescents. Journal of Health and Social Behavior, 253-259.

Conrad, K. M., Flay, B. R., & Hill, D. (1992). Why children start smoking cigarettes: predictors of onset. British journal of addiction, 87(12), 1711- 1724.

Creek, J., & Lougher, L. (2011). Occupational therapy and mental health. Elsevier Health Sciences.

Crider, C., Calder, C. R., Bunting, K. L., & Forwell, S. (2015). An integrative review of occupational science and theoretical literature exploring transition. Journal of Occupational Science, 304-319.

Demir, Ü. (1994). Sİgara ve Sağlığımız. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 10(3), 151-158.

Demirtürk, F., & Kaya, M. (2016). SİGARA İÇEN SEDANTERLERLE SİGARA İÇEN ve DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI OLAN OLGULARIN YAŞAM KALİTELERİ. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(1), 16-24.

Dönder, A., Balahoroğlu, R., Dülger, H., & Sekeroğlu, M. R. (2014). Sigara ve böbrek fonksiyonları. Eur J Basic Med Sci, 4(1), 16-21.

Fredricks, J. A., Filsecker, M., & Lawson, M. A. (2016). Student engagement, context, and adjustment: Addressing definitional, measurement, and methodological issues. Learning and instruction, 43, 1-4.

Gough, B., Fry, G., Grogan, S., & Conner, M. (2009). Why do young adult smokers continue to smoke despite the health risks? A focus group study. Psychology and Health, 24(2), 203-220.

Gunnarsson, A. B., Hedberg, A. K., Håkansson, C., Hedin, K., & Wagman, P. (2023). Occupational performance problems in people with depression and anxiety. Scandinavian journal of occupational therapy, 30(2), 148-158.

Haracz, K., Ryan, S., Hazelton, M., & James, C. (2013). Occupational therapy and obesity: An integrative literature review. Australian occupational therapy journal, 60(5), 356-365.

Hogan, M. J. (2000). Diagnosis and treatment of teen drug use. Medical Clinics of North America, 84(4), 927-966.

Hsia, F. N., & Spruijt-Metz, D. (2003). The meanings of smoking among Chinese American and Taiwanese American college students. Nicotine & Tobacco Research, 5(6), 837-849.

Işıktaş, S., Karafistan, M., Ayaz, D., & Yılmaz, A. S. (2019). Sigara içen ve içmeyen bireylerin stresle başa çıkma tutumları açısından karşılaştırılması. Kıbrıs Türk Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi, 1(2), 102-107.

Jackson, C., Henriksen , L., Dickinson, D., & Levine, D. W. (1997). The early use of alcohol and tobacco: its relation to children's competence and parents' behavior. American Journal of Public Health, 87(3), 359-364.

Johanson, S., & Bejerholm, U. (2017). The role of empowerment and quality of life in depression severity among unemployed people with affective disorders receiving mental healthcare. Disability and rehabilitation, 39(18), 1807-1813.

Jones, A. M., Laporte, A., Rice, N., & Zucchelli, E. (2015). Do public smoking bans have an impact on active smoking? Evidence from the UK. Health economics, 24(2), 175-192.

Karagöz, M., Albeni, M., & Büyüktatlı, F. (2010). Yasal düzenlemelerin sigara tüketimi üzerindeki etkileri. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2), 19-36.

Kiepek, N., & Magalhaes, L. (2011). Addictions and impulse-control disorders as occupation: A selected literature review and synthesis. Journal of Occupational science, 18(3), 254-276.

Mackay, J., & Eriksen, M. P. (2002). The tobacco atlas. World Health Organization.

Margeret, T. W. (1992). Smoking and the young: a report of a working party of the Royal College of Physicians. Tobacco control, 1(3), 231-235.

Martin, L. M., Bliven, M., & Boisvert, R. (2008). Occupational performance, self-esteem, and quality of life in substance addictions recovery. OTJR: Occupation, Participation and Health, 28(2), 81-88.

Menati, W., Nazarzadeh, M., Bidel, Z., & Würtz, M. (2016). Social and psychological predictors of initial cigarette smoking experience: A survey in male college students. American Journal of Men's Health, 10(1), 14-23.

Mykletun, A., Overland, S., Aarø, L. E., Liabø, H. M., & Stewart, R. (2008). Smoking in relation to anxiety and depression: evidence from a large population survey: the HUNT study. European Psychiatry, 23(2), 77-84.

Oswalt, S. B., Lederer, A. M., Chestnut-Steich, K., Day, C., Halbritter, A., & Ortiz, D. (2020). Trends in college students’ mental health diagnoses and utilization of services. Journal of American college health, 41-51.

Prochaska, J. O., Velicer, W. F., DiClemente, C. C., & Fava, J. (1988). Measuring processes of change: applications to the cessation of smoking. Journal of consulting and clinical psychology, 56(4), 520.

(2021). Sağlık İstatistikleri Yıllığı. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü.

Schepis, T. S., & Rao, U. (2005). Epidemiology and etiology of adolescent smoking. Current opinion in pediatrics, 17(5), 607-612.

Stubbs, B., Veronese, N., Vancampfor, D., Prina, A. M., Lin, P. Y., Tseng, P. T., & Koyanagi, A. (2017). Perceived stress and smoking across 41 countries: A global perspective across Europe, Africa, Asia and the Americas. Scientific reports, 7(1), 7597.

Thorlindsson, T., Vilhjalmsson, R., & Valgeirsson, G. (1990). Sport participation and perceived health status: a study of adolescents. Social science & medicine, 31(5), 551-556.

(2022). Tobacco Fact Sheet. World Health Organization. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tobacco adresinden alındı

Tuncer, D. D. (2008). SİGARANIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ.

Unger, J. B., Yan, L., Shakib, S., Rohrbach, L. A., Chen, X., Qian, G., & Johnson, C. A. (2002). eer influences and access to cigarettes as correlates of adolescent smoking: A cross-cultural comparison of Wuhan, China, and California. Preventive medicine, 34(4), 476-484.

Wiemer, R. B. (1972). Some concepts of prevention as an aspect of community health. A foundation for development of the occupational therapist s role. The American Journal of Occupational Therapy: Official Publication of the American Occupational Therapy Association, 26(1), 1-9.

Zahran, H. S., Zack, M. M., Vernon-Smiley, M. E., & Hertz, M. F. (2003-2005). Health-related quality of life and behaviors risky to health among adults aged 18–24 years in secondary or higher education—United States. Journal of adolescent health, 41(4), 389-397.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

KUZU, S. Y., & ASQAROVA, S. (2024). Sigara İçen Gençlerin Psikososyal Faktörleri ve Ergoterapi Perspektifinden Bakış. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1477–1489. https://doi.org/10.5281/zenodo.11625709