ATIK YÖNETİMİ


Özet Görüntüleme: 173 / PDF İndirme: 150

Yazarlar

  • Aysu SARI ÇETİN

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.121

Anahtar Kelimeler:

Atık yönetimi, Geri dönüşüm, Sürdürülebilirlik

Özet

Nüfusun artması, sanayi devrimiyle beraber sürekli tüketimin olması ve doğanın bir gereksinimi olarak ortaya çıkan atıkların kontrolsüz biçimde doğal kaynaklara karışmasından dolayı doğru belirlenen biçimde yönetilerek yapılmadığı sürece canlılar ve çevre için geleceğe yönelik ciddi problemleri de beraberinde getirmektedir. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertaraf edilmesi hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Analiz edilerek, yönetim politikaları ile mevcut çözümler birleştirilerek atıkların çevreye minimum zararlı şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra geri kazanım ve enerji kazanımı sistemleri ile çözümsel yaklaşımlar ve sorunun tamamen gelecek için tehdit oluşturmasının önüne geçilip, sürdürülebilir yaşamın önemli bir parçası haline getirilmelidir. İnşaat atıkları başta olmak üzere kağıt, ahşap, plastik, cam, kompozit, metal, bitkisel, organik, elektronik ve pil atıkları doğaya ciddi şekilde zarar verdiği ve doğal dengeyi bozduğu bilinmektedir. Ortaya çıkan atığın minimum seviyeye indirilmesi, aktif toplanma sisteminin kullanılması, geri dönüşüm sistemin geliştirilmesi, atıkların geri kazanımı için belirli alanlarda doğru yönetim uygulaması, sürdürülebilir kaynakların devamı için önemli bir rol üstlenmektedir. Doğal yaşamın dengede ilerlemesi için sürdürülebilir çevre kavramı içerisinde atıkların tehlike oluşturduğu bilinmektedir. Kaynakların sürdürülebilir ve etkili bir biçimde yönetilmesi, günümüzde mutlak suretle bir gereklilik arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2020-06-15

Nasıl Atıf Yapılır

SARI ÇETİN , A. (2020). ATIK YÖNETİMİ. PEARSON JOURNAL, 5(7), 93–99. https://doi.org/10.46872/pj.121

Sayı

Bölüm

Makaleler