ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER


Özet Görüntüleme: 1944 / PDF İndirme: 1077

Yazarlar

  • Fatma Betül YAZAR Sakarya Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.228

Anahtar Kelimeler:

Özel gereksinimli çocuklar, özel eğitim, çocuk eğitimindeki gereksinimler

Özet

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve ailelerinin yaşadıkları zorluklar ve yaşamlarını bağımsız sürdürmeleri için hayati önem taşıyan bir konudur. Bu nedenle bu araştırmada özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin yaşadıkları zorluklara yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 13 özel gereksinimli bireyin ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiş ve verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, çalışmaya katılan ebeveynlerin tanı öncesinden sonrasına aldıkları destek ve eğitimin yeterli ve verimli bulmadıkları, evde ve dışarıda yaşadıkları zorluklar ve okulda ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimin uygun şekilde planlanıp uygulanmadığı, ebeveynlerin devletten eğitsel olarak beklentileri ve eksiklerin çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasına gereksinim duydukları belirlenmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-04-15

Nasıl Atıf Yapılır

YAZAR, F. B. (2021). ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER. PEARSON JOURNAL, 6(11), 107–122. https://doi.org/10.46872/pj.228

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri