BRÜTALİST MİMARİ ÖRNEĞİ THE BARBİCAN CENTRE PİLOTİLERİNİN YAPI KAMUSAL ALANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Özet Görüntüleme: 189 / PDF İndirme: 154

Yazarlar

  • Merve BULDAÇ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pearson.390

Anahtar Kelimeler:

Brütalist mimari, Kamusal Alan, The Barbican Centre pilotileri ve kamusal alanları

Özet

İnsanoğlu, geçmişten bugüne bulunduğu coğrafyaya bağlı olarak doğanın sunmuş olduğu farklı malzemeleri işleyerek ve kullanarak çeşitli binalar/hacimler uygulama becerisi göstermiştir. İlkel malzemelerle başlayan yapı üretme süreci, değişen ve gelişen zamanla farklı malzeme ve yeni yapım teknikleri üzerinden devam etmiştir. İçinde bulunulan dönemin şartlarına ve sunduğu olanaklara bağlı olarak ortaya konan her mimari yapı, beraberinde farklı mimari üslupların da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlardan bir tanesi de brütalist üslup olarak tanımlanan mimari yaklaşım olmuştur. Üslubun temelinde, işlenmemiş ham beton malzemenin farklı amaçları yerine getirmek üzere kullanılması yatmaktadır. Farklı mimarlar tarafından brütalist üslupla tasarlanmış ve uygulanmış, bireysel ve kamusal alanlara hizmet eden pek çok yapıya/kent donatısına rastlanmak mümkündür. Çalışmanın örneklemini oluşturan ve 1962-1982 yıllarında İngiltere’nin Londra kentinde inşa edilen, farklı eylemlere ev sahipliği yapan The Barbican Center da brütalist üslubun ikonik örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Bu örnekle amaçlanan; önemli bir mimari öğe olan ve yapı kompleksini ayakta tutan/yapının tüm yükünü taşıyan, betonarme kolonlar dizisi olarak kullanıcıyı karşılayan “pilotilerin”, yapı kompleksi sınırlarında, içeride ve dışarıda kamusal alan tanımına uyan tüm alanlar (farklı eylemlere izin veren alanlar/peyzaj alanları) üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici vaka çalışması yaklaşımı kullanılarak tek durum deseni ile çalışmanın örneklemi bütüncül bir akış sağlanarak yorumlanmıştır. Çalışma, brütalist mimari ilkeleri gereği çalışmanın örneklemi olan The Barbican Centre üzerinden mimaride önemli bir taşıyıcı öğe olan ve pek çok mimar tarafından farklı tasarım fikirleri ve mekânsal organizasyonlar için kullanılan “piloti” kavramının öneminin anlaşılması ve kamusal alan üzerinde yarattığı/yaratacağı etkileri açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

BULDAÇ, M. (2022). BRÜTALİST MİMARİ ÖRNEĞİ THE BARBİCAN CENTRE PİLOTİLERİNİN YAPI KAMUSAL ALANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. PEARSON JOURNAL, 7(22), 11–28. https://doi.org/10.46872/pearson.390

Sayı

Bölüm

Makaleler