ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINDA UYGULANAN BARAJ PUANLARININ KALDIRILMASININ ÖĞRENCİ TERCİH MOTİVASYONUNA ETKİSİ


Özet Görüntüleme: 124 / PDF İndirme: 78

Yazarlar

  • Zafer GÜLSAR Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.46872/pearson.395

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, Baraj Puanları, Üniversite Tercihleri, Baraj Puanlarının Kaldırılması

Özet

Ülkemizde gelecek sunan iyi ve popüler bir üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler ÖSYM (Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi) tarafından uygulanan çift aşamalı üniversite hazırlık sınavlarına girmek zorundadır. ÖSYM mevzuatlarına göre bir öğrencinin üniversitelere yerleşebilmek için sadece sınavlara girmesi ve bunun karşılığında belirli bir puan alması yeterli değildir. Öğrencilerin ayrıca belirlenen baraj puanlarını da geçmeleri gerekmektedir. Önceki dönemlerde birinci aşamada uygulanan 160, ikinci aşamada uygulanan 180 puan barajları öğrencilerin tercih motivasyonlarına olumsuz olarak yansımaktaydı. Bu durum öğrencilerin açıkta kalmalarının yanında yüksek öğretim programlarının da boş kalmasına sebep olmaktaydı. Yapılan çalışmalar ile birinci ve ikinci aşamada uygulanan baraj puanları ortadan kaldırılarak öğrencilerin tercih motivasyonlarının artırılması planlanmaktadır. Böylece açılan üniversite kontenjanlarının tamamının doldurulması, öğrencilerin açıkta kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı nicel veriler elde ederek öğrencilerin üniversitelere girişte baraj puanlarının kaldırılmasının öğrenci tercih motivasyonuna hangi yönde etki ettiğini açığa çıkarmaktır. Çalışma Nisan 2022’de Çankırı’da öğrenimlerini sürdüren ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenci grupları ile yürütülmüştür. Nicel araştırmalar bu çalışmanın yöntemini oluşturmuştur. Katılımcı 209 öğrenciye 24 soruluk anket uygulanarak üniversite sınavlarında baraj puanlarının kaldırılmasının üniversite tercih motivasyonuna nasıl yansıyacağı araştırılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatiksel analiz programından yararlanılmıştır. Anketi oluşturan sorular değerlendirmeye uygun görülüp farklı boyutlara ayrılarak incelemeye tabii tutulmuştur. Baraj puanlarının kaldırılmasının yanında tıp, diş, hukuk mimarlık-mühendislik ve eğitim bilimleri alanlarında da baraj sıralamalarının kaldırılmasının tercih motivasyonu üzerine etki edeceği anket verilerinin çözümlenmesi ile anlaşılmıştır. Öğrencilerin tercih motivasyonuna etki eden parametrelerin daha iyi analiz edilerek tercih motivasyonlarının artırılmasının hedeflerine ulaşmalarında daha da etkili olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak baraj puanlarının kaldırılmasının isabetli olduğunu ortaya koymaktadır. Savunulan fikrin geçerliliği; üniversite sınavlarında uygulanan baraj puanlarının kaldırılmasının tercih motivasyonu sağlayarak üniversitelere yerleşme oranını artırdığını göstermektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLSAR, Z. (2022). ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINDA UYGULANAN BARAJ PUANLARININ KALDIRILMASININ ÖĞRENCİ TERCİH MOTİVASYONUNA ETKİSİ. PEARSON JOURNAL, 7(22), 85–105. https://doi.org/10.46872/pearson.395

Sayı

Bölüm

Makaleler