ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA MOTİVASYONUN ROLÜ


Özet Görüntüleme: 152 / PDF İndirme: 107

Yazarlar

  • Zafer GÜLSAR MEB, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.540

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, Hedefe Ulaşma, Üniversite Sınavlarına Hazırlanan Öğrenciler

Özet

Türkiye’de üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler okumak istedikleri programlara yerleşmede zorluklar çekmektedir. Söz konusu durumun öğrencilerin öğrenimleri boyunca edindikleri yetersiz akademik becerilerinin yanında motivasyon eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı nicel veriler elde ederek öğrencilerin motivasyon çalışmaları sonucunda başarıya ulaşabilme düzeylerini saptamaktır. Çalışma Ocak 2021’de Ankara’da hizmet veren bir üniversite hazırlık merkezinde yürütülmüştür. Nicel araştırma bu çalışmanın yöntemini oluşturmuştur. Rastgele seçilen öğrencilere 40 soruluk anket uygulanarak üniversite hazırlık merkezlerine giden öğrencilerde motivasyonun etkisi araştırılmıştır. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatiksel analiz programından yararlanılmıştır. Ankette sorulan sorulardan 17’si değerlendirmeye uygun görülüp 5 boyuta ayrılarak incelemeye tabii tutulmuştur. Araştırma kapsamında üniversite hazırlık merkezlerine giden öğrencilerin kurumsal aktiviteler sonucunda motivasyonlarının sağlanması ile hedeflerine ulaştıkları görülmüştür. Motivasyonları eksik, akademik becerileri yetersiz öğrencilerin motive edilerek ivedilikle bir plan dahilinde yönlendirilmelerinin önemli olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin içinde bulundukları parametrelerin analiz edilerek motivasyonlarının artırılması hedeflerine ulaşmalarında etkili olmuştur. Sonuç olarak üniversite hazırlık merkezlerine giden öğrencilerin gösterdikleri çalışma motivasyon düzeyleri, hedefe ulaşma motivasyon düzeyleri ve genel motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ortaya konan fikrin geçerliliği; üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin motive edilerek planlı çalışmaları neticesinde gelecekte yapmak istedikleri mesleklere kavuşabileceklerini göstermiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLSAR, Z. (2022). ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA MOTİVASYONUN ROLÜ. PEARSON JOURNAL, 7(20), 201–213. https://doi.org/10.46872/pj.540

Sayı

Bölüm

Makaleler