THE EFFECTS OF WOMAN AS MANAGER PERCEPTIONS OF CIVIL AVIATION SECTOR EMPLOYESS ON ORGAIZATIONAL CLIMATE


Özet Görüntüleme: 89 / PDF İndirme: 53

Yazarlar

  • Fulya ODUNCU Altınbaş Üniversitesi
  • İncilay YILDIZ Altınbaş Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pearson.400

Anahtar Kelimeler:

Örgüt İklimi, Kadın Yöneticilik Algısı, Sivil Havacılık Sektörü

Özet

Kadının yönetimdeki yeri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle kadın yöneticilere bakış açısını değerlendirmek gerekir. Bu çalışma sivil havacılık sektöründe çalışan kadınlara odaklanmıştır. Örgüt iklimi, işletmenin çalışanlarını etkileyen önemli bir kriterdir. Örgüt iklimi, örgütlerdeki ruh halinin ne olduğunu tanımlar. Örgüt iklimi olumlu olduğunda çalışanların bağlılığının arttığını, olumsuz olduğunda bağlılığın azaldığını düşünüyoruz. Çalışmanın amacı, sivil havacılık sektöründe çalışan kişilerin kadın yöneticilere bakış açılarını ve bu bakış açılarının organizasyonlarındaki iklimi nasıl etkilediğini araştırmaktır. İstatistiksel analiz sonucunda: Sivil havacılık sektörü çalışanlarının kadın yöneticilerin algısı üzerinde etkisinin olduğu ve kadın yöneticilerin algı boyutlarının örgüt iklimi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

ODUNCU, F., & YILDIZ, İncilay. (2022). THE EFFECTS OF WOMAN AS MANAGER PERCEPTIONS OF CIVIL AVIATION SECTOR EMPLOYESS ON ORGAIZATIONAL CLIMATE. PEARSON JOURNAL, 7(22), 140–153. https://doi.org/10.46872/pearson.400

Sayı

Bölüm

Makaleler