MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE ANTEPFISTIĞI ÜRETİM BAHÇESİNİN TESİS EDİLMESİ VE FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Özet Görüntüleme: 182 / PDF İndirme: 136

Yazarlar

  • Mustafa MORTAŞ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
  • Ozan DENK Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pearson.405

Anahtar Kelimeler:

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Tarımsal Faaliyetler, Muhasebe, Antepfıstığı Üretimi

Özet

TMS 41 Tarımsal Faaliyet Standardı, tarımsal alanda faaliyet gösteren firmaların, tarımsal varlıkları, hasat döneminde ve ya hasat edilmiş ürünlere ve de belli özellikteki devlet teşvikleri ile ilgili olarak muhasebe işlemleri ile raporlama ilkelerini belirlemektedir. Böylelikle, TMS 41’in uygulanması ile tarımsal alanda faaliyetlerini sürdüren firmaların işlemleri için uluslararası alanda ortak bir finansal raporlama dili oluşturmayı sağlamaktır. Diğer taraftan TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı, tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılması ve bir dönemden fazla ürün vermesinin beklenmesi durumunda taşıyıcı bitki özelliği olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda çalışmada, antepfıstığı üretim tesisinin kurulması, TMS 41 ile TMS 16 Standartlarına uygun şekilde muhasebeleştirilme ve raporlama işlemlerinin uygulanması süreci ele alınmıştır. Çalışmada, antepfıstığı üretim bahçesi kurmayı planlayan bir firmanın, antepfıstığı bahçesi yapımına uygun olan ve atıl halde bulunan arazisinin antepfıstığı bahçesi tesis etmeye yönelik faaliyetleri ile söz konusu bahçenin kurulumunun yanı sıra kurulum sonrası ortaya çıkabilecek faaliyetler konu edilmiştir. Bu bağlamda, sürecin başından itibaren ortaya çıkan faaliyetlerin standartlara uygun şekilde muhasebeleştirme süreci çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada yapılan örnek muhasebe kayıtları, TMS’ye uygun olarak muhasebeleştirilirken, KGK tarafından 13.12.2018 tarihinde yayımlanan “Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı”nda yer alan hesaplar kullanılmıştır. Ayrıca çalışmada, tesis edilecek bahçenin kurulumu sırasında devlet teşvikinden faydalanıldığı varsayılmıştır. Daha sonra boş arazinin antepfıstığı bahçesi yatırımına dönüştürülmesi ve antepfıstığı fidanlarının satın alınması işlemlerinin muhasebeleştirilme işlemleri yapılmıştır. . Bahçenin tesis edilmesinden sonra, yetişmekte olan fidanların bakımı ile bakım sonrası ve sonraki dönemlerde yapılan diğer işlemlerinin muhasebeleştirilmesi süreci ele alınmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

MORTAŞ, M., & DENK, O. (2022). MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE ANTEPFISTIĞI ÜRETİM BAHÇESİNİN TESİS EDİLMESİ VE FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. PEARSON JOURNAL, 7(22), 204–221. https://doi.org/10.46872/pearson.405

Sayı

Bölüm

Makaleler