Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması


Özet Görüntüleme: 140 / PDF İndirme: 69

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8082191

Anahtar Kelimeler:

Ürün Geliştirme, Kalite Fonksiyon Yayılımı, Hizmet Kalitesi

Özet

Günümüzde işletmeler küreselleşme nedeniyle artan rekabetle karşı karşıyadır. Bu koşullar altında hayatta kalabilmek için işletmelerin ürettikleri ürünleri veya sundukları hizmetleri müşterilerinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayacak şekilde planlamaları ve tasarlamaları gerekmektedir. Kaliteli özellik dağıtımı, şirketlerin müşterilerini anlamalarına ve onların ihtiyaç ve beklentilerine mümkün olduğunca çabuk yanıt vermelerine yardımcı olmanın bir yoludur. Bu yaklaşımın temeli müşterinin sesini dinlemektir. Bu özelliği onu standart kalite yöntemlerinden ayırır. Bu çalışmanın amacı, hizmet işinde devreye alınan kalite yeteneklerinin uygulamasını ortaya çıkarmaktır.

Referanslar

Akbaba, A (2005), Yeni ürün geliştirme sürecinde kalite fonksiyon göçerimi (KFG): turizm işletmeleri için kfg temelli bir ürün geliştirme süreci önerisi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2)38-59.

Akbaba, A. (2006), Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Sürecinde Yararlanılabilecek Araçlar ve Yöntemler. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(12), 1-32. DOI: 10.11616/AbantSbe.180

Ardıç, K., Çevik, O. & Göktaş, Ş. (2014), kalite fonksiyon göçerimi (GOP üniversitesinde bir uygulama), Akademik İncelemeler Dergisi, 3(2): 111-139.

Baran, Z., (2022), Kalite fonksiyon göçerimi metodu. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 51(1), 427-458. DOI: 10.30794/pausbed.1104215

Büyük, B. (2022), Bir ar-ge merkezinde kalite fonksiyon göçerimi (kfg) ile ürün geliştirme uygulamasi. Verimlilik Dergisi, (3)463-478.

DOI: 10.51551/verimlilik.1027421

Cengiz, A. G. E. & Ayyıldız, Y. D. D. H. (2005), Yeni ürün geliştirme sürecinin başarisinda etkili olan faktörler. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(24).

Doğu, E & Özgürel, B. (2008), Kalite fonksiyon göçerimi ile bireysel emeklilik sistemleri pazarlayan sigorta şirketlerinin teknik özelliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9 (1), 33 - 45

Doşar, G. & Görener, A. (2020), Ürün geliştirme süreçlerinde kalite fonksiyon göçeriminin uygulanması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37).

Emiroğlu, A. (2012), Yeni Ürün Geliştirme Projelerinde Performans Ölçümü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 1-10. Retrieved fromAltuntaş, F. &

Felekoğlu, B. & Moultrıe, J. (2014), yeni ürün geliştirmede üst yönetimin rollerinin istatistiksel analizle belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28 (1).

Hastürk, E. Y. & Ay, İ. & Kademli, M. (2017), project implementation process to develop new product. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 6(2).

Karatepe, O. M. (1997), Bir hizmet kalitesi modeli yardimiyla hizmet kalitesi ollişumuna yönelik kavramsal bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2).

Kulaklı, A. (2005), Yeni ürün geliştirme sürecinde bilgi paylaşiminin önemi ve bir uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8).

Mergen, E. (1993), Toplam kalite yönetimi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1).

Tunca, M. Z. & Bayhan, M. (2012), Kalite fonksiyon göçerimi yönteminin tedarikçi seçiminde kullanimi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11).

Uluskan, M. & Çendik, İ. (2020), Eğitim sektöründe faktör analizi tabanli hizmet kalitesi ölçümü ve kalite fonksiyon yayılımı uygulaması Endüstri Mühendisliği, 31(2) 122-147. DOI: 10.46465/endustrimuhendisligi.705925

Uysal, M. P., Sakarya, F. & Erun, T. (2012), Kalite fonksiyon yayilimi yönteminin e-öğrenme geliştirme süreçlerine uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2).

Ünsal, T. (2016), Küresel ürün geliştirme ve tasarim tasarim + kuram, 5(8), 43-58. DOI: 10.23835/tasarimkuram.240863

Yenginol, F. (2008), Neden kalite fonksiyon "göçerimi”? Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9 (1).

İndir

Yayınlanmış

2023-06-26

Nasıl Atıf Yapılır

ALDALI, A., ALDALI, M., YAŞAR, T., YAŞAR, A., ŞEKER, V., KOÇYİĞİT, C., KOÇYİĞİT, Şerife, ADIGÜZEL , B., GENÇ, M., KAYA, M., & DEMİRCİ, Y. (2023). Kalite Fonksiyon Yayılımı ve Ürün Geliştirme Sürecinde Uygulanması . PEARSON JOURNAL, 8(24), 364–380. https://doi.org/10.5281/zenodo.8082191

Sayı

Bölüm

Makaleler