Tasarım Eğitimi Kapsamında Monogram Logo Tasarımı


Özet Görüntüleme: 163 / PDF İndirme: 58

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8365985

Anahtar Kelimeler:

Grafik Tasarım, Tipografi, Soyutlama, Logo Tasarımı, Tasarım Eğitimi

Özet

Günümüzde, iletişim ve tasarım ile oluşturulan tipografiler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Harfleri tasarlama ve yeni biçimler verme tasarımın hem görsel hem anlamsal değere ulaşmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda, harflerin temel biçimini alıp özgün ve sanatsal bir temsil yaratarak onu çarpıtmayı, stilize etmeyi veya dönüştürmeyi içermektedir.

Bu araştırmada, monogram logo tasarımının tipografik soyutlama yöntemleriyle nasıl oluşturulduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu yöntemin monogram logo tasarımı oluşturmadaki etkilerini uygulamalı olarak görebilmek amacıyla İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde İletişim Tasarımı ve Yönetimine Giriş 2 dersini alan öğrenciler ile bir proje gerçekleştirilmiştir. Yapılan projede öğrenci isimlerinin baş harflerinden yola çıkarak harfler soyutlanmış ve tasarlanan biçimlerle birlikte monoram logo tasarımını oluşturma süreçleri incelenmiştir. Bu çalışma, öğrencilerin tipografik soyutlamalar konusundaki eğilimlerinin ve oluşturulan monogram logo tasarımlarının bilinçli bir şekilde yapılması açısından önemli görülmektedir. Çalışmanın sonunda; öğrencilerin somut tipografiden soyut tipografiye yönelik bir yaklaşımla monogram logo tasarımının nasıl ön plana çıktığı görülmüştür.

Referanslar

Ambrose, G. ve Harris, P. (2020). Grafik Tasarımda Tipografi. (B. Bayrak, Çev.). Literatür Yayınları.

Becer, E. (2018). İletişim ve Grafik Tasarımı. Dost Kitabevi.

Berri, D. G. (1869). Monograms, Historical and Practical. London.

Canpolat, S. C. (2023). Logo Tasarımı Kapsamında Kullanılan Tipografik Ögelerin İncelenmesi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 12(101), 45-59. doi:10.7816/idil-12-101-05

Evamy, M. (2015). Logo: The Reference Guide to Symbols and Logotypes (2nd edition.). Laurence King Publishing.

Finlay, S. (2015). Herb Lubalin – Typography. ShannenFinlay HND1. https://shannenfinlayhnd1.wordpress.com/2015/10/13/herb-lubalin-typography/ adresinden erişildi.

Guerrero, F. (2015). A study of the development of monograms: From Ancient Greek coins to contemporary logos. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2023, https://www.academia.edu/16564791/A_study_of_the_development_of_monograms_from_Ancient_Greek_coins_to_contemporary_logos.

Hannah, J. (2023). What Is Typography, and Why Is It Important? A Beginner’s Guide. Erişim tarihi:14 Ağustos 2023,

https://careerfoundry.com/en/blog/ui-design/beginners-guide-to-typography/.

Kesgi̇n, R. (2021). Yazı Okunabilirliğine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Akademik Sanat, (13), 79-93.

Kuran, O. (2022). Logo Tasarımında Tipografik Yaklaşımlar: Eskişehir Teknik Üniversitesi Örneği. Pearson Journal, 7(21), 161-172. doi:10.46872/pj.594

Latin, M. (2017). Better Web Typography for a Better Web. Großbritannien?

Mitter, P. (2008). Decentering Modernism: Art History and Avant-Garde Art from the Periphery. The Art Bulletin, 90(4), 531-548.

Morr, K. (2023). Do you know the 7 different types of logos? 99designs. Erişim Tarihi: 20 Ağustos 2023, https://99designs.com/blog/tips/types-of-logos/.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİRKALE KUKUOĞLU, O. C. (2023). Tasarım Eğitimi Kapsamında Monogram Logo Tasarımı . PEARSON JOURNAL, 8(25), 567–579. https://doi.org/10.5281/zenodo.8365985

Sayı

Bölüm

Makaleler