UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI’NIN ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNE ETKİSİ: AEROFLOT HAVAYOLLARI ÜZERİNE STRATEJİK BİR DEĞERLENDİRME


Özet Görüntüleme: 286 / PDF İndirme: 245

Yazarlar

  • Mustafa Kemal YILMAZ Samsun Üniversitesi
  • Tuba BAYAR Samsun Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pearson.392

Anahtar Kelimeler:

Rusya, Ukrayna, Savaş, Havayolu, Hava Taşımacılığı

Özet

Geçmişten bugüne tarihi, kültürel, sosyal ve ticari olarak ortak bir geçmişe sahip olan Rusya ile Ukrayna arasında son 20 yılda ortaya çıkan fikir ayrılıkları beraberinde derin bir politik ayrışmayı ve nihayetinde iki ülke arasında işgale varan bir savaşı meydana getirmiştir. Savaşın etkileri kısa sürede küresel bir krize evrilmiş, tüm ülkelerin ekonomileri ve ticari faaliyet yürüten sektörler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş ilan etmesiyle başlayan karmaşık ve politik durumun uluslararası havacılık sektörüne, Türkiye’nin ulusal havayolu pazarına ve Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu Aeroflot Havayolları’nın ticari faaliyetlerine olumsuz etkilerini ortaya koymaktır. Bu minvalde, havacılık alanında önemli uluslararası ve ulusal otoriteler olan IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği), EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü), DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) ve çeşitli havacılık kurumlarının yayınlamış olduğu istatistiki veriler kullanılarak nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ve durum değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın; küresel ölçekli sonuçlar doğurabilecek uluslararası olaylarda, havacılık sektöründeki tüm paydaşlara katkı sağlaması beklenmektedir.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, M. K., & BAYAR, T. (2022). UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI’NIN ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNE ETKİSİ: AEROFLOT HAVAYOLLARI ÜZERİNE STRATEJİK BİR DEĞERLENDİRME. PEARSON JOURNAL, 7(22), 45–67. https://doi.org/10.46872/pearson.392

Sayı

Bölüm

Makaleler