Türk İnsaniyetçilik Politikasında Somali Örneği


Özet Görüntüleme: 76 / PDF İndirme: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10413128

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Somali, İnsaniyetçilik, İnsani Yardım, Dış Politika

Özet

Bu makalenin amacı, yardım anlayışı ve insaniyetçiliğin Türk dış politikasındaki yerini ve Türkiye-Somali ilişkilerinin günümüzdeki durumunu analiz etmek, değişen dünya düzeninde Türkiye'nin Afrika'daki açılım politikasını da Somali özelinde ele almaktır. Çalışmada Türkiye'nin Somali üzerindeki yardımlarının diğer büyük devletlere göre daha kısıtlı olmasına rağmen daha olumlu etkiler uyandırdığı görülmüştür. Bunun sebebi olarak ise ortak tarih, aynı dine mensup olunması ve sömürgecilik geçmişinin olmaması gibi etkenlerin insaniyetçilik kavramının Türkiye dış politikasında diğer devletlere göre farklı şekilde yorumlanması olduğu anlaşılmıştır. İnsaniyetçilik Kavramı çerçevesinde içerik analiz yöntemiyle hazırlanan bu makalede Türkiye’nin yardım yaparken bireyselliği seçmesinin beraberinde getirdiği olumlu-olumsuz etkiler sonucu olarak uluslararası arenada aldığı tepkilerin yanı sıra Somali ulus gücünün yapılandırılmasında son derece aktif olmasının getirdiği sonuçlar da ele alınmıştır.

Referanslar

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Raporu. (2020). AFAD/T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI.

Akpınarlı, N. (2009). Fragility of the ”Failed State” Paradigm, A Different International Law Perception of Absence of Effective Government. Martinus Nijhoff Publishers.

Alegöz, H. İ. (2013). ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSANİ DİPLOMASİNİN ROLÜ: TÜRKİYE-SOMALİ ÖRNEĞİ. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Anadolu Ajansı. (2012, Kasım 14). Türk doktorlar Somali’de şifa dağıtıyor. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-doktorlar-somalide-sifa-dagitiyor/309583

Barnes, C., & Hassan, H. (2007). The Rise and Fall of Mogadishu’s Islamic Courts. Journal of Eastern African Studies, 1(2), 151-160. https://doi.org/10.1080/17531050701452382

Batır, K. (2017). Uluslararası Hukukta Devlet ve Başarısız Devletler: Somali Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), Article 4. https://doi.org/10.31454/usb.381488

BBC. (2009, Aralık 10). Somalia Suicide Bomber was from Denmark. Somalia Suicide Bomber Was from Denmark. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8406886.stm

Bingöl Mcdonald, D. (2012). Imperial Legacies and Neo-Ottomanism: Eastern Europe and Turkey. Insight Turkey, 14(4), 101-120.

Bingöl, O. (2013). Somali’de Barış ve Kalkınma Sürecinde Türkiye’nin Rolü. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 7(13), 81-106.

Clarke, W., & Herbst, J. (1996). Somalia and the Future of Humanitarian Intervention. Foreign Affairs, 75(2), 70-81.

Çelenk, M. (2021). Eş-Şebâb Hareketi ve Somali’de İslam’ın Geleceği. İLSAM Akademi Dergisi, 1(1), 55-83.

Çevik, B. S., & Seib, P. (2015). Introduction: Why Turkey’s Public Diplomacy Matters. Içinde Turkey’s Public Diplomacy (1. bs). Palgrave Macmillan.

Davutoğlu, A. (2001). Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu. Küre Yayınları.

Haberler.com. (2011, Kasım 27). Bozdağ: Amacımız Somali’ye Yardım. www.haberler.com/. https://www.haberler.com/bozdag-amacimiz-somali-ye-yardim-3153069-haberi/

Haberler.com. (2013). Muhammed Ali: Erdoğan Allah’ın bir lütfu. http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/511164-muhammed-ali-erdogan-allah-in-bir-lutfu

Iskenderov, P. (2016). Erdoğan’s Neo-Ottomanism Shift: What Makes It So Dangerous”,. Online Journal of Strategic Culture Foundation. https://www.strategic-culture.org/news/2016/05/21/erdogans-neo-ottomanism-shift-what-makes-so-dangerous-i/

İHH. (2017). Somali Krizi Raporu. İHH. https://ihh.org.tr/public/document/143/somali-krizi-raporu.pdf

Kızılay. (2014). SOMALİ İNSANİ YARDIM OPERASYONU Mart 2014 (s. 21). KIZILAY.

Lewis, I. M. (2002). A Modern History of the Somalia: Nation and State in the Horn of Africa (4.Baskı). Ohio University Press.

Mubarak. (2012). SomaliaReport- Turkey’s Divine Mission. https://www.somaliareport.com/index.php/post/2731

Mynet.com. (2013, Ocak 11). “Batı Yardımları Somali’ye Aracılarla, Türkler Ise Kendi Elleriyle Getirdi”—İstanbul Haberleri. https://www.mynet.com/bati-yardimlari-somaliye-aracilarla-turkler-ise-kendi-elleriyle-getirdi-180100639539

Nuxurkey, M. (2012). Roadside Bomb Targets Turks in Mogadishu. http://www.somaliareport.com/index.php/post/3470/Roadside_Bomb_Targets_Turks_in_Mogadishu

Özerdem, A. (2016). İnsaniyetçilik ve Türk Dış Politikası. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 13(52), 129-149. https://doi.org/10.33458/uidergisi.463087

Özkan, M. (2014). Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye’nin Somali Politikası (s. 136). SETA.

Öztürk, A. U., & Yetim, D. (2013, Mart 2). Artık Somali’de açlıktan ölen insan kalmadı. https://www.iha.com.tr/haber-artik-somalide-acliktan-olen-insan-kalmadi-256930/

Şahin, G., Demircioğlu, Ö. F., & Buyruk, A. (2019). Somali Barış, İstikrar Ve Kurumsallaşma (s. 129). Milli Savunma Üniversitesi. https://msu.edu.tr/enstituler/atasaren/SOMALI.pdf

TİKA. (2015). Somali Proje ve Faaliyetler 2011-2015. TİKA. https://www.tika.gov.tr/upload/2015/Prestij%20Eserler/somali.pdf

TİKA. (2016). TİKA Faaliyet Raporu 2016. TİKA. http://www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/Faaliyet%20Raporlar%C4%B

/2016/T%C3%BCrkiye%20Kalk%C4%B1nma%20Yard%C4%B1mlar%C4% B1%20Raporu%202016.pdf

TİKA. (2020). TİKA Faaliyet Raporu 2020.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı. (2013, Ocak 2). Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun V. Büyükelçiler Konferansında Yaptığı Konuşma. http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-ahmet-davutoglu_nun-v_-buyukelciler-konferansindayaptigi- konusma

Türkiye Dışişleri Bakanlığı. (2014). Rep. Of Turkey Ministry of Foreign Affairs. https://www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

Uluso, M. M. (2012, Haziran 7). Message from Istanbul II Conference to the Citizens of Somalia. https://www.hiiraan.com/op4/2012/jun/24454/message_from_istanbul_ii_conference_to_the_citizens_of_somalia.aspx(

UN. (2003). Somalia UNOSOM 1-Backgorund. https://peacekeeping.un.org/mission/past/unsom1backgr1.html

Vidino, L., Pantucci, R., & Kohlmann, E. (2010). Bringing Global Jihad to the Horn of Africa: Al Shabaab, Western Fighters, and the Sacralization of the Somali Conflict. African Security, 3(4), 216-238. https://doi.org/10.1080/19392206.2010.533071

World Bank. (2021, Ağustos 30). Somalia Overview: Development news, research, data | World Bank. https://www.worldbank.org/en/country/somalia/overview#1

Yılmaz, K. (2014). Ülke Savunmasından Küresel Dini İstismar Eden Terörizme: “El-Şebab” Örneği ve Türkiye Açısından Yansımaları. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 5(1), 27-48.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

AYTUN, H., & ULLAH, R. (2023). Türk İnsaniyetçilik Politikasında Somali Örneği. PEARSON JOURNAL, 8(26), 862–880. https://doi.org/10.5281/zenodo.10413128

Sayı

Bölüm

Makaleler