Yerel Yönetimde E-Belediyecilik Uygulamalarının Etkinliği ve Geleceğe Yönelik Öngörüler


Özet Görüntüleme: 59 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10456455

Anahtar Kelimeler:

E-belediye, BT, Yerel Yönetimler, İstanbul Belediyesi

Özet

Bu araştırmada Türkiye’deki yerel yönetimlerde e-belediye uygulamalarının rolü analiz edilmekte ve e-belediye uygulamalarının yerel yönetim performansını artırmada etkisinin olduğu ortaya konulmaktadır. Araştırmada her geçen gün daha da yaygınlaşan e-belediye uygulamalarının vatandaşlara daha etkin ve hızlı hizmet sunmayı amaçladığını ortaya konulmuştur. Bu kapsamda söz konusu uygulamalar yerel yönetimlerin operasyonel süreçlerini daha verimli yönetmelerini, karar alma süreçlerini güçlendirmelerini ve yönetim performansını artırmalarını sağladığını göstermektedir. Ortaya çıkan sonuçlar e-belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin yerel yönetim hizmetlerinde önemli bir dönüşüm sağlayabileceğine işaret etmektedir.

Referanslar

Belanger, F., & Hiller, J. S. (2006). A framework for e‐government: privacy implications. Business process management journal, 12(1), 48-60.

Erdal, M. (2002). “Elektronik Bilgi Çağında Kamu Yönetimi ve Bir Yerel Yönetim Uygulaması: İstanbul Büyükehir Belediyesi”, I. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 10–11 Mayıs 2002, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi yay.

Faridi Masouleh, M., & Shahbahrami, A. (2011). Electronic municipality as an alternative, complement, or development of traditional municipality. In Proceedings of the 2011 International Conference on Computer Communication and Management (CSIT), Volume 5. IACSIT Press, Singapore.

Genco, M. İ. (2010). Türkiye’de yerel yönetimlerde e-belediyecilik uygulamaları ve gelişim süreci (Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Hatay.

Geymen, A., & Karaş, İ. R. (2006). Yerel Yönetimlere Yönelik e-Belediye Uygulamaları. Cografya Bilgi Sistemleri Bilisim Günleri. Istanbul: Fatih U.

Karataş, E., & Tarhan, A. (2021). Yerel yönetimlerde e-belediye uygulamaları: Büyükşehir belediyeleri üzerine bir içerik analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 317-335.

Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. Government information quarterly, 18(2), 122-136.

Marvin, S., Luque-Ayala, A., & McFarlane, C. (Eds.). (2015). Smart urbanism: Utopian vision or false dawn?. Routledge.

Miranda, F. J., Sanguino, R., & Bañegil, T. M. (2009). Quantitative assessment of European municipal web sites: Development and use of an evaluation tool. Internet Research, 19(4), 425-441.

Moon, M. J. (2002). The evolution of e‐government among municipalities: rhetoric or reality?. Public administration review, 62(4), 424-433.

Nel-Sanders, D., & Malomane, A. (2022). Challenges and best practices for e-municipalities. Africa’s Public Service Delivery & Performance Review, 10(1), 11.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

GÖRGÜN , A., & PÜTÜN, B. (2023). Yerel Yönetimde E-Belediyecilik Uygulamalarının Etkinliği ve Geleceğe Yönelik Öngörüler. PEARSON JOURNAL, 8(26), 920–925. https://doi.org/10.5281/zenodo.10456455

Sayı

Bölüm

Makaleler