ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN ETKENLER


Özet Görüntüleme: 898 / PDF İndirme: 351

Yazarlar

  • Zerrin GÜMÜŞTAŞ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
  • Bahadır GÜLBAHAR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.538

Anahtar Kelimeler:

Motivasyon, Mesleki Motivasyon, Öğretmenler

Özet

Eğitimin her basamağında öğretmenin etkisi ve katkısı tartışılmazdır. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri birçok çalışma tarafından araştırılmıştır. Öğretmenler mesleki performanslarını en üst noktalara çıkaran en önemli etkenlerin başında mesleki motivasyonlarıdır. Tarihsel gelişimde yer alan yönetim teorilerinin evrimsel gelişiminde çalışan motivasyonunun oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bu durum öğretmenlik mesleğinde de önemlidir. Eğitimde öğretmenlerin, motivasyonlarının arttıran ve azaltan durumlar tespit edilmelidir. Öğretmenler mesleki motivasyonlarını daha çok içsel motivasyon kaynaklarından mı yoksa dışsal motivasyon kaynaklarından mı alır araştırma da bu sorunun cevabı aranmıştır. Bu araştırmanın doğasına uygun olarak nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verileri betimsel analizle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin motive eden ve başarılı olmalarını sağlayan güçlü, lider özelliklerine sahip, hoşgörülü yönetici desteğidir. Belirtilen görüşlerin çoğunluğunun insan ilişkileri ve insan nitelikleri üzerine olduğu görülmektedir. İçsel motivasyon davranışın sürekliliğini sağlarken dışsal motivasyonun içsel motivasyonu destekleyen önemli bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında fiziksel şartlar, ekonomik koşullar, öğrenci ilgisi, veli desteği gibi dışsal unsurlar da öğretmenler açısından önemli yer tutmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

GÜMÜŞTAŞ, Z., & GÜLBAHAR, B. (2022). ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN ETKENLER. PEARSON JOURNAL, 7(20), 180–200. https://doi.org/10.46872/pj.538

Sayı

Bölüm

Makaleler