Neoklasik İktisat Düşüncesinin Doğuşu İle Liberal Kapitalizmin Meşru Bir Ekonomik Sistem Olarak Kabul Edilmesi


Özet Görüntüleme: 220 / PDF İndirme: 104

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8360223

Anahtar Kelimeler:

İktisat Sosyolojisi, Protestan Kültürü, Max Weber, Neoklasik İktisat

Özet

İktisat sosyolojisi iktisat ile sosyoloji arasında bir köprü görevi görerek iki disiplin arasında iletişimi sağlamaktadır. İktisat sosyolojisinin en iyi eserlerini Max Weber yapmıştır. Max Weber’e göre Avrupa’da kapitalizm ve ana akım iktisat düşüncesi Protestan kültüründen doğmuştur. Max Weber’e göre ana akım iktisat düşüncesinin rekabetçi piyasa modeli kapitalizmin ideal tipidir. Devrimci değil,  bir sentezci olan Weber yaptığı çalışmalarda Neoklasik iktisat modelini tarihsel,  kültürel ve kurumsal bir temele oturtmayı başarmıştır. Bu bağlamda birbiriyle çatışan iki okulu,  ana akım iktisat düşüncesini temsil eden Neoklasik okul ile Alman Tarihçi okulunu uzlaştırmıştır. Böylece,  iktisat ile sosyoloji arasında bir köprü olan iktisat sosyolojisinin en iyi eserlerini yapmıştır. Bu bağlamda, Almanya ihracata dayalı sanayileşme modeliyle Kıta Avrupası’nda sosyal demokrasinin kalesi olmayı başarmıştır. Günümüzde Almanya Amerika orijinli Neoliberal politikalardan uzak durarak Üçüncü Yolculuğu benimsemektedir. Bu çalışmada, Batılı toplumlarda para ve ticaretle ilgili görüşlerin evrimi, Aydınlanma düşüncesi ikliminde Neoklasik iktisat düşüncesinin doğuşu ve liberal kapitalizmin meşru bir sistem olarak kabul edilmesi arasındaki ilişki kısaca anlatılmaktadır.

Referanslar

Collins, R. (2017). Max Weber: bir kılavuz. Phoenix Yayınevi.

Jackson, W. A. (2009). Economics, culture and social theory. Edward Elgar.

Kabaş, T. (2016). İslam iktisadı düşüncesi için küçük bir tarihsel değerlendirme. Akademisyen Kitapevi.

Küçükkalay M. A. (2019). Adam Smith: ahlak felsefesinden politik ekonomiye bir filozof. Ketebe Yayınları.

Heyne, P. (2008). Are economists basically immoral ?. Liberty Fund.

Hunt, E. K. ve Lautzenheiser, M. (2016). İktisadi düşünce tarihi. Phoenix Yayınevi.

Mele, D. ve Schlag, M. (2015). Humanism in economics and business. Springer.

Mirhakor, A. ve Askari, H. (2017). Ideal Islamic economy: an introduction. Palgrave Macmillan.

Nelson, R. H. (2001). Economics as religion: from Samuelson to Chicago and beyond. Pennsylvania State University Press.

Walsh, A. ve Lynch, T. (2008). The morality of money. Palgrave Macmillan.

Zelmanovitz, L. (2016). The ontology and function of money. Lexington Books.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-21

Nasıl Atıf Yapılır

KABAŞ, T. (2023). Neoklasik İktisat Düşüncesinin Doğuşu İle Liberal Kapitalizmin Meşru Bir Ekonomik Sistem Olarak Kabul Edilmesi. PEARSON JOURNAL, 8(25), 437–447. https://doi.org/10.5281/zenodo.8360223

Sayı

Bölüm

Makaleler