AMERİKAN İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YÜKSELMESİ (1820-1950)


Özet Görüntüleme: 150 / PDF İndirme: 72

Yazarlar

  • Tolga KABAŞ Adana Çukurova Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.148

Anahtar Kelimeler:

İktisadi Düşünce, Neoklasik Paradigma, Kurumsal İktisat, Yöntemler Savaşı

Özet

Amerika’da orijinal bir iktisat düşüncesi 20. yüzyılın başlarında doğmuştur. Amerikan iktisat düşüncesi ve kamu politikası modeli minimum devlet müdahalesine dayanır. Dünyada özel girişimciliği en iyi destekleyen model olarak kabul edilir. Amerikan ekonomisinin yükselişinin arkasında geliştirdikleri iktisat düşüncesi, ticaretteki başarıları, yetenekli girişimcileri ve şirketlerin başarısı bulunur. Amerika’nın iktisadi olarak gelişmesinde çok büyük katkıları olan Protestanlar Amerikan kültürünün temelinde yer alırlar. Bu bağlamda Amerikan iktisat düşüncesi ve kapitalizmi Protestan kültüründen doğmuştur. Protestan kültürü modern, rasyonel ve bireyci bir kültürdür. Amerikan toplumu Protestan kültürüyle sanayi devrimi yapabilmiş, teknoloji geliştirebilmiş ve küresel bir güç olabilmiştir. Protestan olan Amerikan toplumu II. Dünya Savaşından itibaren Batılı toplumların lideri konumundadır. Amerikan toplumuna hakim olan Protestan kültüründe bireyin ekonomik başarısı ve refahı önemlidir. Amerikan iktisat düşüncesi de bu ilkeler üzerine kuruludur. Amerika’da iktisat düşüncesi ile dini ahlak arasında büyük bir uyum bulunur. Bu bağlamda çalışmada Amerika’da iktisat düşüncesinin ortaya çıkışı ve kendi formuna kavuşması anlatılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2020-08-15

Nasıl Atıf Yapılır

KABAŞ, T. (2020). AMERİKAN İKTİSAT DÜŞÜNCESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YÜKSELMESİ (1820-1950). PEARSON JOURNAL, 5(8), 100–108. https://doi.org/10.46872/pj.148

Sayı

Bölüm

Makaleler