KURUMLAR, DEMOKRASİ VE KALKINMA


Özet Görüntüleme: 95 / PDF İndirme: 161

Yazarlar

  • Tolga KABAŞ Çukurova Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pj.348

Anahtar Kelimeler:

Kurumlar, Demokrasi, Siyasi Seçkin Sınıflar, Kalkınma

Özet

Bir ülkenin sahip olduğu kurumsal sermaye o ülkenin ekonomik performansını ve kalkınmasını etkilemektedir. Çoğu gelişmekte olan ülke verimli olan iktisadi/siyasi kurumları seçebilecek iradeye ve yetkinliğe sahip değildir. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde demokrasi açıklarından dolayı nitelikli bir kalkınmanın gerçekleşmediği görülmektedir. Demokratik yönetimlere sahip ülkelerde kalkınmanın kalitesinin arttığı ve bu ülkelerin yoksullukla mücadelede daha da başarılı oldukları bilinmektedir. Ancak, günümüzde çoğu ülkede demokratik yönetim olmasına rağmen, gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun inanılmaz boyutlara ulaştığı da görülmektedir. Bunun en önemli nedeni bu ülkelerde demokrasi açığının olması ve demokratik sorumluluğun uygulanmasında başarısızlıkların bulunmasıdır. Bu ülkelerde yöneticiler sıradan vatandaşların isteklerine her zaman duyarlı olmadıkları için yolsuzluk, hak ve özgürlüklerin sınırlandığı, insan hakları ihlalleri, çocukların çalıştırıldığı, cinsiyet eşitsizliği ve kadın haklarının çiğnendiği görülür. Bu çalışmada kalkınma literatüründen faydalanılarak kurumların seçimi, demokrasi ve kalkınma ilişkisi aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2021-11-15

Nasıl Atıf Yapılır

KABAŞ, T. (2021). KURUMLAR, DEMOKRASİ VE KALKINMA. PEARSON JOURNAL, 6(15), 209–217. https://doi.org/10.46872/pj.348

Sayı

Bölüm

Makaleler