Bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Metal Atölyesinde Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü


Özet Görüntüleme: 201 / PDF İndirme: 64

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10413018

Anahtar Kelimeler:

İş Kazaları, Metal Sektörü, Meslek Hastalıkları, Riskler, Tehlikeler

Özet

Türkiye’de ve Dünya’da gelişen ve sürekli değişen teknolojik gelişmeler bütün sanayi iş kolları içinde olduğu gibi büyük istihdam kapısı olarak söyleyebileceğimiz metal teknolojisi alanında da iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının önemini daha da arttırmıştır.Metal ve metal alaşımların sıcak ve soğuk olarak işlendiği, biçimlendirildiği bu alanda çalışanların iş sağlığı ve güvenlikleri, çalışma koşulları bakımından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer almaktadır.Bu uygulama projesinde bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Metal Teknolojisi atölyelerinde bulunan alet ve makineler incelenmiş, oluşacak tehlike risklerle ilgili olarak yapılan risk değerlendirme analizi ve acil durum planları incelenmiştir

Referanslar

Balçık, M. (2014) Metal sektöründe iş güvenliği. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

https://abs.cu.edu.tr/Dokumanlar/2016/ISG201/571119948_fatma_balcik_bitirmeo devi.pdf

Karaboğa, Ö.(2014)Metal sektöründeki iş kazaları ve güvenliği eğitimlerinin fayda–maliyet açısından değerlendirilmesi.

https://www.csgb.gov.tr/media/1508/ozlemkaraboga.pdf

Kara, Y. (2023). Fine-kinney risk analizi skalaları, risk değerlendirmesi dersi. Konya Teknik Üniversitesi.

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2023) Okulumuzun tarihçesi.

https://merkezmtal.meb.k12.tr/icerikler/mevcut-alan-ve-dallar_9730002.html

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (2023) Birimlerimiz mevcut alan ve dallar.

https://merkezmtal.meb.k12.tr/icerikler/mevcut-alan-ve-dallar_9730002.html

MEGEP (2023) Metal meslek teknolojisi alanı atölye 9. Sınıf ders kitabı http://meslek.eba.gov.tr/indir.php?d=RFFiUmsreUMwWS9MS0xiUWhlU2VxZ0o vMVYzbHk1dG9VZUhaQ3M4NWQ1TT0=&da=Zkx5cWlaSC9XNmZSU2VmSC tXRW91VnVGbE83Y24zY0pyYlhrUWw4azJXWT0=&iq=bDQxb29HUUdtS3Rm SWRwSXlnZkVTVVNYalNiYjF4bHh2Y3kza1BMd0pDUXhSVmNUR2lkcDZ6clpDaENNWWtZZXhKTzMxckt6ckVsTjdtWWxKUWIyZ2c9PQ

Sosyal güvenlik kurumu (2021) yılı istatistik bilgileri.

https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4/

Metal sektöründeki risk etmenleri ve korunma yolları

https://nedenisguvenligi.com/metal-sektorunde-saglik-tehlikeleri-ve-riskler/

İndir

Yayınlanmış

2023-12-22

Nasıl Atıf Yapılır

POLAT, T., KUYUCU, A., POLAT, Öznur, AYKAR, S., ALTUNBULAK, M., DAŞDELEN, C., GENCER, M., İZGİ, S., TURGUT, E., DAYAN, A., DAYAN, H., KABAKÇI, İsmail, ÇARKIT, H., MERT, Z., ÖZER, H., ÇİFÇİ, D., ÇİFÇİ, F., ŞENER, L., & ŞENER, İbrahim. (2023). Bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Metal Atölyesinde Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü. PEARSON JOURNAL, 8(26), 833–861. https://doi.org/10.5281/zenodo.10413018

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri