Danimarka Sineması’nda Işık Kullanımı


Özet Görüntüleme: 98 / PDF İndirme: 37

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10701047

Anahtar Kelimeler:

Sinema, Danimarka Sineması, Işık, Difüze, Sinematografi

Özet

Sinema Tarihi boyunca, dünyanın çeşitli ülkeleri kendilerine has üretimlerini sürdürmüş, bu sanata kendilerince katkıda bulunmuşlardır. Sinemanın kuruluşundan bu yana her zaman dinamik bir film endüstrisine sahip olan Danimarka'da ise aydınlatma hiçbir zaman ihmal edilmemiş ve sinema profesyonelleri bu dalda uzmanlaşmıştır. Danimarka Sinemasında bilimsel olarak ele alınan Işık Kullanımı, ilerleyen dönemde dünya sinemasına da örnek olacaktır. Danimarka Filminde aydınlatmanın temel özelliği kuşkusuz “difüze ışık” olacaktır. Bu tür aydınlatmayı ısrarla kullanan Danimarkalı görüntü yönetmenleri, çekim için gittikleri ülkelerin sinemalarına da bu konudaki bilgilerini aktarmaktalar. Ayrıca Danimarka'da çekilen ortak yapımlar için yerli ışıkçılar çalışmak tercih edilmektedir. Çalışmamızın amacı, Danimarka Sineması’ndan örneklerle, ülke sinemasının kendine özgü ve gelişmiş bu aydınlatma tekniklerinden bahsetmek, bu yolla Danimarka Sineması hakkında bilgilerimizi de aktarmaktır.  Araştırmamızda, öncelikle ışıklandırmanın sinemadaki önemine ve Danimarka Sinemasının genel özelliklerine, sonrasında ise, Danimarka filminde Işığın Kullanımına değineceğiz.

Referanslar

Alton, J. (2013) Painting With Light, ‎Los Angeles: University of California Press.

Christensen, Christa Lykke. (2021) “Making a life of your own: Films for children and young people in the 1970s and 1980s”. A History of Danish Film. Edinburg: Edinburg University Press.

Faundry Sitesi Yazarları. (2020) “The Art of Lighting: A history through time”. https://www.foundry.com/insights/film-tv/art-of-lighting-history (19.04.2022).

Hayward, S. (2018) Cinema Studies /The Key Concepts. New York: Routhledge Publishers.

Hansen, Kim Toft. (2013) “Blockbuster Genres in Danish Independent Film”. Akademisk Kvarter, nr. 7 (Aralık): 172-88. https://doi.org/10.5278/ojs.academicquarter.v0i7.2828 (19.04.2022)

Lautsen, D. (2021) “Shape of Water”. Chimera-Perfect Lighting Sitesi, https://chimeralighting.com/shape-of-water/17.04.2021 (19.04.2022).

Lucas, G. (2005) An Interview with George Lucas. THX 1138 (Director’s Cut) Filmi DVD’si, Los Angeles: Warner Home Video.

Masterclass Sitesi Yazarları. (2021) “Film 101: Understanding Film Lighting”. https://www.masterclass.com/articles/film-101-understanding-film-lighting#what-is-cinematic-lighting (11.04.2022).

Sener, E. (1979) “Norveçten Misafir Ağırladık”. Hey Dergisi-Sinema Sayfası, sayı: 46: İstanbul, Milliyet Yayıncılık.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

GÜRAL, V. (2024). Danimarka Sineması’nda Işık Kullanımı. PEARSON JOURNAL, 8(27), 926–937. https://doi.org/10.5281/zenodo.10701047