TURİST DAVRANIŞLARI ALGISININ OTEL ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: VAN OTELLERİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 125 / PDF İndirme: 87

Yazarlar

  • Zekeriya NAS Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş Meslek Yüksekokulu
  • Emel GÜZEL Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pearson.403

Anahtar Kelimeler:

Turist Davranışları, Otel Çalışanları, 3, 4 ve 5 yıldızlı Oteller, Van

Özet

Bu araştırma emeğin yoğun olduğu bir sektör olan Turizm sektörünün önemli bir bölümünü oluşturan oteller ve bu otellerde çalışan personelleri kapsamakta olup, bu araştırma iş tatminini etkileyen faktörler, turistlerin tutum ve davranışlarının personellerin iş tatminlerine, performanslarına ve çalışmalarındaki verimlilikleri üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini Van ilinde bulunan otellerde çalışan personeller oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup; araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmanın verileri çalışanların demografik özelliklerine, iş tatminine yönelik ifadelerine ve çalışanların turistlere ilişkin ifadelerinden oluşan anket formları ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda iş tatminini etkileyen faktörlerin çalışanlar üzerinde etkisinin olduğu ve turistlerin olumlu ya da olumsuz tutum ve davranışlarının otel çalışanları üzerinde etkisinin olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya çıkarmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

NAS, Z., & GÜZEL, E. (2022). TURİST DAVRANIŞLARI ALGISININ OTEL ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: VAN OTELLERİ ÖRNEĞİ. PEARSON JOURNAL, 7(22), 179–190. https://doi.org/10.46872/pearson.403

Sayı

Bölüm

Makaleler