ROMANTİK İLİŞKİSİ BULUNAN BİREYLERİN FACEBOOK KISKANÇLIĞI VE GÜVEN ALGISI ÜZERİNE BİR DERLEME


Özet Görüntüleme: 466 / PDF İndirme: 286

Yazarlar

  • Türkan GÜNER Yakın Doğu Üniversitesi
  • Meryem KARAAZİZ Yakın Doğu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.46872/pearson.399

Anahtar Kelimeler:

Facebook kıskaçlığı, Romantik ilişkilerde güven, Facebook, Romantik ilişki

Özet

Bu makalede psikoloji literatüründe yer alan Facebook kıskançlığı ve romantik ilişkilerde güven duygularına ilişkin tanımlamalar ve Facebook kıskançlığının romantik ilişkilerdeki güven sorunları üzerindeki rolü ele alınmıştır. Daha sonra romantik ilişkilerde Facebook kıskançlığı ve güven algısı arasındaki ilişkiye dair görgül araştırmalar sunulmuştur. Facebook kullanımının birey üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri son zamanlarda araştırmacılar tarafından da sıkça ele alınmaktadır. Ancak Facebook kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren Facebook kıskançlığı terimini ve Facebook kıskançlığının romantik ilişkilerde güven kavramı ile olan ilişkisine değinen çok az çalışmaya rastlanmaktadır. Günümüzde Facebook kıskançlığının romantik ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri yadsınamayacak boyuta ulaşmıştır. Literatür incelendiğinde romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar ve stres genel olarak ekonomik sıkıntılar üzerinden değerlendirilmiştir. Ancak günümüzde ilişki denklemlerinin değişmesi, Facebook’un aktif bir şekilde kullanılması ilişkideki stres ve problemlerin nedenlerini ve içeriklerini de değiştirmiştir. Araştırmalar Türkiye’de de çok yaygın bir şekilde kullanılan Facebook’un; kullanıcılarına sunduğu istediğini paylaşabilme, bağlantı kurmak istenilen kişiye kolay bir şekilde ulaşabilme gibi özellikleri nedeniyle çiftlerin yeni biri ile ya da eski sevgilisi ile tekrar bağlantı kurma riski yaratmasının eşler arasında kıskançlığa ve bunun sonucunda güven problemlerine, aldatmalara ve hatta ayrılıklara neden olduğunu ortaya koymuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNER, T., & KARAAZİZ, M. (2022). ROMANTİK İLİŞKİSİ BULUNAN BİREYLERİN FACEBOOK KISKANÇLIĞI VE GÜVEN ALGISI ÜZERİNE BİR DERLEME. PEARSON JOURNAL, 7(22), 132–139. https://doi.org/10.46872/pearson.399

Sayı

Bölüm

Makaleler