Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve EMDR Terapisi Üzerine Sistematik Derleme


Özet Görüntüleme: 109 / PDF İndirme: 55

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11614438

Anahtar Kelimeler:

Travma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, EMDR, EMDR Terapi

Özet

Bu sistematik derleme çalışması, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) yaşayan bireylerde Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisinin uygulanışını incelemeyi amaçlamaktadır. Sistematik bir derleme yöntemi kullanılarak, 2008-2024 yılları arasında İngilizce ve Türkçe dilinde yayınlanmış araştırma makaleleri incelenmiştir. Saha çalışması veya ölçek kullanımı gibi yöntemler yerine literatür taraması yapılmıştır. Şubat 2024 ve Haziran 2024 olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen derleme çalışmasında, toplamda 9 çalışma incelenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, EMDR terapisinin iyileşme sürecine katkı sağladığı ve TSSB semptomlarının azalmasına yardımcı olduğu görülmüştür. Bu nedenle, TSSB tedavisinde EMDR terapisinin etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Referanslar

Acartürk, C., Konuk, E., Cetinkaya, M., Senay, İ., Sijbrandij, M., Cuijpers, P., & Aker, T. (2015). EMDR for syrian refugees with posttraumatic stress disorder symptoms: results of a pilot randomized controlled trial. Avrupa Dergisi, 6:1.

Ahmad, A ., Larsson, B., Sundelın-wahlsten, V. (2009). EMDR treatment for children with PTSD: results of a randomized controlled trial. Nord j psychiatry , 61: 349-354.

Covers, M., Jongh, A., Hunjents, R., Roos, C., Hout, M., Bicanic, I. (2021). Early intervention with eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy to reduce the severity of post-traumatic stress symptoms in recent rape victims: a randomized controlled trial. European Journal Of Psychotraumatology.

Högberg, G., Pagani, M., Sundin, Ö., Soares, J., Åberg-Wistedt, A., Tärnell, B., Hällström, T., Treatment of post-traumatic stress disorder with eye movement desensitization and reprocessing: Outcome is stable in 35-month follow-up; G. Högberg et al. / Psychiatry

Jimenez, G., Becker, Y., Varela, C., Garcia, P., Amparo Nuno, M., Ciristina Perez, M., Oaoria, A., Jarero, I., & Givaudan, M. ( 2020). Multicenter Randomized controlled trial on the provision of the EMDR-PRECI to female minors victims of sexual and/ of physical violence and related PTSD diagnosis. American Journal of applied psychology, 9(2),42-51.

Karadağ, M., (2020). Cinsel İstismar Mağduru Karmaşık Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan Kız Ergenlerde Grup EMDR Uygulaması; Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry.

Karadağ, M., Gökçen, C., Sarp, A. (2020). EMDR therapy in children and adolescents who have post-traumatic stress disorder: a six-week follow-up study; International Journal Of

Karancı, A.N., Aker, A.T. & Işıklı, S. (2011). Travmatik yaşantısı olan yetişkinlerde TSSB ve Travma sonrası Gelişim: Boylamsal bir çalışma.

Karatzias, T., Power, K., Brown, K., Mcgoldrick, T., Befum, M., Young, J., Loughran, P., Chouliara, Z., & Adams, S. (2011). A controlled comparison of the effectiveness and efficienncy of two psychological theraples for posttravmatic stress disorder. The journal of nervous and mental disease, 199/6.

Lofti, S., & Başcıllar, M. (2017). TSSB ve sosyal hizmet. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (3), 275-286. Psychiatry In Clinical Practice. Research.

Sağlam, S. & Şener, Ö. (2020). TSSB İçin EMDR: Bir Olgu Sunumu. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 190-207.

Stanbury, T., Drummond, P., Laugharne, J., Kullack, C., & Lee, C. (2020). Comparative efficiency of EMDR and prolonged exposure in treating posttraumatic stress disorder: A randomized trial. EMDR uygulama ve araştırma dergisi, 14(1).

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

KARABULUT, D., & KARAAZİZ, M. (2024). Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ve EMDR Terapisi Üzerine Sistematik Derleme. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1362–1375. https://doi.org/10.5281/zenodo.11614438

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>