Bilim Kurgu Sinemasında Robotların Sunumu Bağlamında “Suretler” Filminin Eleştirisi


Özet Görüntüleme: 578 / PDF İndirme: 24

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11528440

Anahtar Kelimeler:

Robot, Sinema, Bilim Kurgu, Suret, Uzaktan Kontrol

Özet

Bilimden ilham alarak yapıtlarını üreten ve bu arada bilime de ilham kaynağı olan Bilim-Kurgu, örneklerini gördüğümüz, edebiyat, çizgi roman ve sinema gibi alanlarda kendisine konu olarak; uzaydan gelenler ve uzay çalışmaları, teknoloji, geleceğin dünyası, zamanda yolculuk ve robotlar gibi konuları seçmiştir. Jonathan Mostow’un 2009 tarihli “Suretler  / Surrogates” Filmi de, Bilim Kurgu türünde robotları işleyen özgün filmlerden birisi olduğu gibi, sahip olduğu özgün unsurlar onu bir üst seviyeye taşımaktadır. Film, Robotları işleyen filmlerdeki unsurların hemen hepsine sahip oluşunun yanı sıra, 21.Yüzyıl’da öne çıkan Bilim Kurgu filmleriyle çarpıcı benzerlikler içerir ki, bu ortak yönler, 21. Yüzyıl Bilim Kurgusunun izlediği çizginin de bir izdüşümü olarak görülebilir. Bilim Kurgu’nun en felsefik filmlerinden birisi oluşu ve filmdeki Robotların Suret adı verilen ve operatörleri tarafından idare edilen tarzda oluşları yapıtı diğerlerinden ayıran unsurlardan yalnızca ikisidir. Çalışmamızın amacı, robot filmleri paralelinde “Surrogates” filmini incelemek, bir başka deyişle, tek bir film örneğinden yola çıkarak Robot Filmlerinin genel karakteristiğine değinmek, filmden sekanslar paralelinde de, “Suretler” filminin Bilim Kurgu Sineması içerisindeki yerini belirlemektir.

Referanslar

Batukan, C. (2017) ROBO-TİZM, İstanbul: Altıkırkbeş Yayıncılık.

Batur, Y. (1998) Bilimkurgu Sineması’nda Şiddet ve İdeoloji, Ankara: Kitle Yayıncılık.

Boudou, J. (2003) Bilim Kurgu, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Erdem, T. (1999) “Sahi, bu yazının başlığı neydi?”, Sinema Dergisi, İstanbul: Merkez Yayıncılık.

Focus Dergisi ( 1996) “Ne Olacak Bu Evren’in Hali?”, İstanbul: Gelişim Yayıncılık.

Hürriyet Yayıncılık (2001) “Uzay Mühendisleri Filmden Esinlenmiş”, İstanbul: Hürriyet yayıncılık.

Moravec, H. (1993) “David Turin’le Söyleşi” Mondo 2000 Dergisi, Milano, Mondo 2000 Publishing

Nagendran, A., Steed A., Kelly B., Pan Y. (2015) Symmetric Telepresence Using Robotic Humanoid Surrogates, 2015, Boston: John Wiley & Sons, Ltd.

Sinema Dergisi (2004) “Dosya: Siberpunk”, İstanbul: Merkez Yayıncılık.

Somay, B. (1998) “Kağıttan Perdeye”, Sinerama Dergisi, İstanbul: Merkez Yayıncılık.

Springer, C. (1998) Elektronik Eros, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

GÜRAL, U. (2024). Bilim Kurgu Sinemasında Robotların Sunumu Bağlamında “Suretler” Filminin Eleştirisi. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1172–1181. https://doi.org/10.5281/zenodo.11528440