Türk Sineması’nda Müzik Kullanımı


Özet Görüntüleme: 83 / PDF İndirme: 25

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11625934

Anahtar Kelimeler:

Film Müziği, Türk Sineması, Progresif Müzik, Leitmotif, Türk Müziği

Özet

Bir sanatlar toplamı olan Sinema, tarihi boyunca Müzik’ten de yararlanmış, bu unsuru anlatının bir aracı olarak kullanmıştır. Müzik, Dünya Sineması gibi Türk Sineması için de önemli bir işlev yüklenmiştir. Türkiye’de film müziği, Muhsin Ertuğrul’un filmlerine Türk Beşleri’nin yaptığı bestelerle başlamış, Türk Müziği’ne ait türlerle sürmüş, progresif müzikle gelişmiş, kullanılan türler, zamanla Türk Hafif Müziği’nden etnik müziğe kadar çeşitlenmiştir. Tarihi boyunca, Türk Müziği’nin çeşitli türlerini, gerek özgün halleriyle, gerekse, modernize ederek kullanan Film Müziğimizde, Batılı Türler ise ancak sınırlı sayıda örneklerle temsil edilmişlerdir. Ayrıca, Türkiye’de film müziğinin yadsınmış bir unsur olduğu araştırma sonucu elde edilen bulgulardandır. Çalışma’da Türk Sineması’nın çeşitli evrelerinde müziğin ne şekilde kullanıldığı, bu sanat dalında yaratılan eserler, dönemler ve anlayışlar incelenmiştir. Araştırma’nın amacı ise, Türk İnsanı’nın bir gurur kaynağı olan müziğin, Sinema’da izlediği yolun bir haritası çıkarılarak, gelecekte bu konuda neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi ve bu dalda çalışacaklara yol gösterilmesidir. Araştırmanın yöntemleri, izlenen filmlerin değerlendirilmesi, film müziklerinin dinlenmesi, konu hakkında yazılan kitap, dergi, gazete ve akademik makalelerinin okunmasıdır. Kapsamı, Türk Sineması’nın başlangıçtan günümüze bütün dönemlerini içeren araştırmada, dönemlerin karakteristiğini yansıtan eserler örnek olarak verilmiştir.

 

Referanslar

Adam Dergisi. (1975) “Barış Manço Röportajı”. Eylül 1975 Sayısı. İstanbul: Veb Ofset İleri Matbaacılık A.Ş.

Atkinson, T. (1982) “Scoring With Synthesizers”. American Film Dergisi (Eylül 1982 Sayısı). New York: Bloomsbury Publishing

Betton, G. (1993) Sinema Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları – Cep Üniversitesi

Çağlayangöl, K. (2005) “Ömür Gidel Röportajı”. Ege Life Dergisi. İzmir: Ege Life Matbaacılık

Çetin, F. (2011) “Çağan Irmak Sustu, Oyuncuları Konuştu”. Sinema Dergisi (Ocak-2011 Sayısı). İstanbul: Merkez Yayıncılık

Connoly, R. (1991) “Memory set to the Sound of Music”. Londra: Independent Gazetesi

Domurcaklı, (2018) “C. Baudelaire Şiiri Işığında Nuri Bilge Ceylan Sineması’nda Melankoli”. Turnalar Dergisi. Temmuz, Ağustos, Eylül-2018. İstanbul: Kibatek

Erdoğan, İ. (2006) “Türk Sineması ve Film Müziği”. http://irfanerdogan.com/sinema/t%FCrksinemavem%FCzik.pdf. (01.11.2022)

Erdoğan, İ. Solmaz, P. (2005) Sinema ve Müzik. İstanbul: Erk Yayınları

Eren, M.E. (2007) “Acı Verici ve Naif”. Sinema Dergisi-Haziran 2007. İstanbul: Merkez Gazete ve Matbaacılık

Eren, M.E. (2011) “Yeşilçam Klasikleri-Kızılırmak-Karakoyun”, Sinema Dergisi (Ocak-2011 Sayısı). İstanbul: Merkez Yayıncılık

Herrmann, B. (1992) “Bernard Herrmann on Film Music”. Bernard Herrmann Film Scores CD’si Kortoneti. New York: Milan Entertaintment Inc

Koç, M. (2018) “Aşk Romanları’nın Unutulan Yazarına Aşk Olsun!”. Yaba Dergisi. Ocak-Şubat-Mart 2018 (106.Sayı). İstanbul: Yaba Yayınları

Kocabaş, E. Türk, S. (2003) Müzik ve Zihnin Gizemleri: “Felsefe ve Sanattan Müziğe Doğru Güvenli Adımlar”. İstanbul: Altın Kitaplar

Ofluoğlu, M. (1995) Dünya Bir Sahnedir. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları

Onaran, A.Ş. (1994) Türk Sineması (1.Cilt). Ankara: Kitle Yayınları

Özdemir, S. Beşiroğlu, Ş. (2009) “Türk Müziğinin Popülerleşme Sürecinde Film Müzikleri ve Saadettin Kaynak”. İtü dergisi/Sosyal Bilimler/ Cilt:6, Sayı:1. İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özuyar, A. (1999) Sinema’nın Osmanlıca Serüveni. Ankara: Öteki Yayınevi

Teodorakis, M. (2005) Sanatsal İnancım. İstanbul: Afa Yayınları

Timm, L. (2003) The Soul of Cinema-An Appreciation of Film Music. New Jersey: Prentice Hall

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

GÜRAL, U. (2024). Türk Sineması’nda Müzik Kullanımı. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1490–1505. https://doi.org/10.5281/zenodo.11625934