Bipolar Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi İle Tedavisinin İncelenmesi Üzerine Sistematik Bir Derleme


Özet Görüntüleme: 61 / PDF İndirme: 15

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11585099

Anahtar Kelimeler:

Bipolar Bozukluk, Bilişsel Davranışçı Terapi

Özet

Bu derleme çalışmasının amacı Bipolar Bozukluk yaşayan bireylerde Bilişsel Davranışçı Terapi Tedavi biçiminin kullanımını incelemektir. Yapılan bu çalışmada sistematik derleme çalışması kullanılmış olup saha çalışması ya da herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. Google Akademik Veri Tabanında 2001-2023 yılları arasında sadece İngilizce dilinde yapılmış olan bağlantılı anahtar kelimelerle özet ya da bütün metnine ulaşılabilen randomize kontrollü çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu derleme çalışması Şubat, 2024 ve Mayıs, 2024 olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda 7 çalışma ele alınmıştır. Yorumlanan 7 çalışma randomize kontrollü çalışmalardır. 7 çalışmanın sonucunda da BB hastalarında BDT tedavisinin pozitif yönde etki ettiği görülmüştür. Bu derlemenin bulgularında, bilişsel davranışçı terapinin iyileşmede hızlandırıcı rol oynadığı ve kısa bir zamanda sonuca ulaşmada etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Referanslar

Angst, J. (1998). The Emerging Epidemiology of Hypomania and Bipolar II Disorder. Journal of Affective Disorders, 143-151.

Angst, J. (2007). The Bipolar Spectrum. Br J Psychiatry, 190:189-191.

Akay, Ö. (2008). Bipolar Bozuklukta Kişilik Özelliklerinin Hastalık Seyrine Etkisi. (Yayınlanmış Uzmanlık tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Zonguldak.

Costa, R. T., Cheniaux, E., Rosaes, P.A.L., Carvalho, M. R., Freire, R.C.R., Versiani, M., Range, B. P., & Nardi, A.E. (2010). The effectiveness of cognitive behavioral group therapy in treating bipolar disorder: a randomized controlled study. Brazilian Journal of Psychiatry, 33(2).

Durkheim, E. (2013). İntihar. İstanbul: Pozitif Yayıncılık.

Gutierrez, G., Stephenson, C., Eadie, J., Moghimi, E., Omrani, M., Groll, D., Soares, C.N., Milev, R., Vazquez, G., Yang, M., & Alavi, N. (2023). Evaluating the Efficacy of Web-Based Cognitive Behavioral Therapy for the Treatment of Patients With Bipolar II Disorder and Residual Depressive Symptoms: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc, doi: https://doi.org/10.2196/46157

Jones, S. H., Smith, G., Mulligan, L.D., Lobban, F., Law, H., Dunn, G., Welford, M., Kelly, J., Mulligan, J., & Morrison, A.P. (2015). Recovery-focused cognitive behavioural therapy for recent-onset bipolar disorder: randomised controlled pilot trial. The British Journal of Psychiatry, 206 (1), 58–66.

Leopold, K., Bauer, M., Bechdolf, A., Correll, C. U., Holtmann, M., Juckel, G., Lambert, M., Meyer, T. D., Pfeiffer, S., Kittel-Schneider, S., Reif, A., Stamm, T.J., Rottmann-Wolf, M., Mathiebe, J., Kellmann, E. L., Ritter, P., Krüger-Özgürdal, S., Karow, A., Sondergeld, L. M., Roessner, V., Sauer, C., & Pfennig, A. (2020). Efficacy of cognitive-behavioral group therapy in patients at risk for serious mental illness presenting with subthreshold bipolar symptoms: Results from a prespecified interim analysis of a multicenter, randomized, controlled study. Bipolar Disorders an Internatıonal Journal of Psychıatry and Neuroscıences, 22(5), https://doi.org/10.1111/bdi.12894

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The P.G. (2009). Prefferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine.

Perich, T., Manicavasagar, V., Mitchell, P. B., Ball, J. R., & Hadzi-Pavlovic, D. (2013). A randomized controlled trial of mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder. Acta Psychiatr Scand, 127, 333-343.

Saleh, A. (2010). Bipolar Bozuklukta Yaşam Olaylarının Hastalık Başlangıcından Önceki Sıklığı ve Hastalık Gidişi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. (Yayınlanmış Uzmanlık Tezi), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul.

Scoot, J., Paykel, E., Morrıs, R., Bentall, R., Kınderman, P., Johnson, T., Abbott, R., & Hayhurst, H. (2006). Cognitive behavioural therapy for severe Cognitive behavioural therapy for severe and recurrent bipolar disorders: Randomised controlled trial. Brıtısh Journal of Psychıatry, 188, 313-320.

Sagar, V., Parikh, M.D., Zaretsky, A., Beaulieu, S., Lakshmi, N., Yatham, L., Young, T., Patelis-Siotis, I., MacQueen, G.M., Levitt, A., & Arenovich, T. (2012). A randomized controlled trial of psychoeducation or cognitive behavioral therapy in bipolar disorder: A Canadian network for mood and anxiety treatments (CANMAT) study. The Journal of Clinical Psychiatry, 73(6), 803-810.

Who World Health Organization [WHO]. (2022). Mental disorders, 2022. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders

Vieta, E., Berk, M., Schulze, T. G., Carvalho, A. F., Suppes, T., Calabrese, J. R., & Grande, I. (2018). Bipolar disorders. Nature Reviews Disease Primers, 4(1), 1-16.

Yazıhan, N., Doruk, A., Balıkçı, A., & Erdem, M. (2015). İki Uçlu Bozukluk Manik ve İyileşme Dönemlerindeki Bilişsel İşlevler: Bir İzlem Çalışması. Journal of Mood Disorders, 5, 62-68.

Yılmaz, O., Boyraz, R. K., Kurtulmuş, A., Parlakkaya, F. B., & Öztürk, A. (2020). Obsesif Kompulsif Bozuklukta İçgörünün Obsesif İnançlar ve Üstbiliş İle İlişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi.

Zang Zhang, Y. S., Rao, W. W., Zeng, L. N., Grace, K. I., Cui, L. J., Li, J. F., & Xiang, Y. T. (2020). Prevalence and correlates of bipolar disorder in the adult population of Hebei province, China. Journal of Affective Disorders, 263, 129-13.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-13

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZDEMİR, İlayda, & KARAAZİZ, M. (2024). Bipolar Bozukluğunun Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi İle Tedavisinin İncelenmesi Üzerine Sistematik Bir Derleme. PEARSON JOURNAL, 8(28), 1298–1313. https://doi.org/10.5281/zenodo.11585099

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri

1 2 > >>